10666. lajstromszámú szabadalom • Ajtók zajtalan záródására szolgáló ütköző

Meg-jelent 1898. évi február lió 28-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10666. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Ajtók zajtalan záródására szolgáló ütköző'. TH. WÜBTZ NACHFOLGEB KERESKEDŐI CZÉG LEIPZIG­LINDENAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 4-ike. Jelen találmány tárgya oly ütköző, mely ajtókra alkalmazva, azok zajtalan záródását teszik lehetővé. Ezen készüléket az jellemzi, hogy egy zárókészűlék a becsapódó ajtószárny útjá­ban egy rugalmas ütköző-emeltyűt tart, melyhez az ajtószárny zajtalanul hozzá­ütődve, a zárókészüléket kiváltja, ez által az ütköző-emeltyűt egy rúgó az ajtószárny útjából elhárítja, mely csak aztán záródik teljesen. A mellékelt rajzon: 1. ábra az ajtóra szerelt ütköző-készülék­nek nézete, ha az ajtót nyitni akarjuk. 2. ábra ugyancsak az, ha az ajtót betenni akarjuk. 3. és 4. ábrák az ütköző-készüléknek homlok- és oldalnézetei, az ajtónak zárt helyzetében. 5. ábra metszet a 3. ábrának R—R vonala szerint. 6. és 7. ábrák az ütköző-ké3züléket az ajtónak nyitott helyzetében homlok és oldal­nézetben tüntetik föl. 8. ábra metszet a 7. ábrának S—S vonala szerint. Az ütközőt az ajtóbélés homlokfájára sze­reljük, s működtetése az ajtószárny sark­vasától S rúd közvetítése által történik. A 6-nél csuklósan ágyazott B kétkarú ütköző-emeltyű hosszabb karjára a csukló­val a h emeltyű foglaltatik, mely egyik karjával — az egész készüléket az ajtó­bélésre foglaló — 0 lap g ékalakú kiemel­kedése fölött elcsúszhatik, illetőleg erre, a másik karjára csuklósan foglalt t ütköző­rúdnak f rúgója által rányomatik. Az f rúgó egyúttal a t iitköző-rúd A hüvelyét, azaz az egész t rúdat kifelé nyomja, A B ütköző-emeltyűnek rövidebb karja egy peczekkel bír, mely az S rúdnak s hosszhasítékában vezettetik; megjegyzendő még, hogy a k rúgó a B emeltyű b csuklója körül állandóan fölfelé iparkodik forgatni. A készülék működése következő: Mikor "" ajtó be van téve, a B emeltyű a k rúgó hatása alatt az 1., 3. és 4. ábrák­ban föltüntetett helyzetet foglalja el. Ha az ajtót nyitjuk, az S rúd a B emel­tyűt úgy forgatja, hogy ez a 2., 6. ós 7. ábrákban jelzett helyzetbe jut, mi közben a h emeltyű a rézsútos g kiemelkedés fölött vezettetve, az f rúgó hatása folytán annak végén leugrik (6., 8. ábrák), az A ütköző

Next

/
Thumbnails
Contents