10527. lajstromszámú szabadalom • Káposzta- és répametsző gép forgó késes koronggal

Megjelent 1 8ÍJ8. évi február lió 8-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10527. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Káposzta- és répametsző gép forgó késes koronggal. LEBERFINGER LAJOS VENDÉGLŐS POZSONYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 15-ike. Jelen találmány tárgyát egy káposzta-és répametsző gép képezi, mellyel az eddig használatos káposzta-gyalukkal szemben lé­nyeges idő- s munkamegtakarítást nyerünk. Ezen gépet a mellékelt rajz mutatja be egy oldal- s elülnézetben. Az a állványban ágyazott s a J forgattyú segélyével hajtott vízszintes c tengelyre ékelt d korong a beállítható e kések fölvé­telére szolgál; beállíthatók a kések annyi­ban, ha ugyanis velők vagdalni akarunk, azoknak éleit sugarasan vagy az x—x pon­tozott vonal szerint, ha pedig simán met­szeni akarunk, azokat egy, a sugárhoz hajló szögben az y—y pontozott vonal szerint állíthatjuk be. A kések élei vagy egyene­sek (káposzta számára), vagy zeg-zúgosak (répa számára). A c tengely más kivitelben függélyes elrendezést is nyerhet A metszendő anyagot a c tengely függé­gélyes, illetőleg vízszintes helyzete szerint függélyes, illetőleg vízszintes vagy csak kissé ferdén fekvő /' vályúba adagoljuk, s az aztán vagy önsúlya, vagy kezünk nyo­mása alatt a d korongot gyöngén megfekszi. A fölaprított anyag a <1 korongnak a kések alatt elrendezett g nyílásain át annak másik oldalára kerül s innen eltávolíttatik. A gépen továbbá a káposztatorzsa ki­metszésére szolgál a h fúró, mely forgását szíj-, spárga- vagy lánezhajtás segélyével a c forgattyútengelytől nyeri. SZABADALMI IGÉNYEK. 1 Káposzta- és répametsző gép körforgó késekkel jellemezve b forgattyú által hajtott és az n állványban ágyazott c tengelyre ékelt d korongon az egyenes vagy zeg-zúgos élű kések (káposzta- ille­tőleg répa-kések) alkalmazasa által, melyek az f vályún vezetett káposzta vagy répa fölaprítására szolgálnak. 2. Az 1. alatt igényelt káposzta- és répa­metsző gépnél a káposztatorzsa kimet­szésének czéljából a h fúrónak elrende­zése, mely a forgattyútengely által al­kalmas áttétellel hajtatik. (1 rajzlap melléklettol.) PALEAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN I

Next

/
Thumbnails
Contents