10505. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék formában fúvott üvegtárgyak előállítására

Megjelent 181)8. évi febx*uár bő 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRA S 10505. szám. XVII l/e. OSZTÁLY Eljárás és készülék formában fúvott üvegtárgyak előállítására. OWENS MIHÁLY JÓZSEF GYÁROS ÉS MÉRNÖK TOLEDÓBAN (É. A. E. Á.). A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 24-ike. Az eljárás abból áll, hogy a formában fúvott üvegtárgyak előállításánál a belső formafalakon esetleg különböző helyzeteket elfoglaló sűrített levegőrétegeket állítunk elő, melyek az üveg és forma között foglalván helyett, az üveg gyorsabb megmunkálását teszik lehetővé, a mennyiben a formafalakat hűtvén, melegebb üveganyag alkalmazását engedik meg. A találmány tárgyát képező berendezés egy formaszekrényből áll, melynek falai­ban légkamarák vannak. Ezek a kamarák megfelelő áttörésekkel a forma belsejével közlekednek, úgy hogy a kamarákban levő levegő a nyílásokon közvetlenül a formában levő üveggel jöjjön érintkezésbe. A talál­mány továbbá a légbevezetésre szolgáló berendezéseket tartalmazza, melyeket a következőkben bővebben írunk le. A csatolt rajzlapon az 1. ábra a talál­mány szerint szerkesztett formaszekrény perspektivikus képe, a 2. ábra metszet az 1. ábra 2—2 vonala szerint, a 3. ábra a formaszekrény függélyes metszete, a 4. ábra a formaszekrény egyik felének oldalnézete, az 5. ábra a forma módosított kivitelének függélyes metszete, a 6. ábra az 5. ábra metszete a 6—6 vo­nala szerint. A 3a ábra a 3. ábra metszete 3a vonal szerint. A forma 2 2 fele egy 4 csuklóhüvely, egy kúpos 6 persely és a 8 csapszög segé­lyével forgathatóan van kapcsolva és a munkás egy nyomással a 3 fogantyúk köz­vetítésével kinyithatja és elzárhatja. A 8 csapszög legczélszerűbben az 5 lemezen lehet megerősítve. A formafelek, mint az a 2. és 4. ábrából kitűnik, kettősfalnak és egy­egy 16 légkamarával vannak ellátva, mely­ből a sűrített levegő a 17 furatokon a forma belsejébe juthat. A nyílások tetszőleges alakúak lehetnek, mint az az 1. és 5. ábrából kitűnik, a légnyomást pedig a forma külön­böző pontjain oly módon tesszük változóvá, hogy a forma külső falán 18 szabályozó­csapokat (3. ábra) alkalmazunk, metyek, ha azokat a belső 17 nyílások felé csavarjuk, a levegőnek beáramlását különböző pontokon megakadályozzák. A formák belsejében a légbeömlö nyílásokat aránylag segélycsator­nák segélyével kapcsolni lehet (3. ábra), hogy így lehetőleg egyenletes légeloszlást érjünk el. A 16 légkamara helyett tetszőleges számú D légcsatornát is lehet alkalmazni (5. ábra), melyek fölső végét egy gyűrűalakú J csa-

Next

/
Thumbnails
Contents