10491. lajstromszámú szabadalom • Merülő elektródákkal bíró fölfordítható telep

Megjelent 1898. évi február lió 1-én. KIR. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10491. szám. VII/g. OSZTÁLY. Merülő elektródákkal bíró fölfordítható telep. COLÉ KÁROLY HAMILTON KERESKEDŐ NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 24 ike. A találmány tárgya egy szállítható elsőd­telep- melynél az elektródát az által hozzuk a folyadékkal érintkezésbe, hogy a telep tartályát fölfordítjuk. A találmány czélja az, hogy a tartályból folyadék ki ne szivárog­hasson. mi által a hasonló telepeknél föllépő számos hátránynak elejét lehetne venni. A csatolt rajzlapon egy ily telep a kerék­párlámpákhoz való fölsaéreléssel kombinálva van ábrázolva, nevezetesen az 1. ábrán a két elemből álló telep fölülnézete, a 2. ábrán alaprajza látható. A vulkánozott gummiból készült a edény belsejében van a csőalakú b szénelektróda elhelyezve, melyet a következőkben leírandó módon alkalmaztunk. A c zinkelektróda a czellából kivehető d a gerjesztő folyadék, mely a ezellát részben kitölti, a lámpa alkatrészei az e reflektor (2. ábra), az ennek belsejében elhelyezett izzólámpa, mely a telep áramkörébe van kapcsolva, f meg­felelő segédeszköz, hogy a lámpát a kerékpár­lámpa tartóján rögzíteni lehessen, még pedig úgy, hogy a kerékpáros a telepet tetszés szerint az egyik vagy másik helj-zetben tarthassa. A találmány szerint a cső vagy henger­alakú b szénelektródákban a kerület irányá­ban futó fa hornyokat létesítünk, a szén­henger végén pedig a homlokfölület felé kiálló b2 koutaktuspeczket alkalmaztunk mely a czellában" lévő szén és a külső vezeték kapcsolására szolgál. A czella fala egy a1 nyílással ellátott tartály, ennek nyílásán át lehet a szénelektródát elhelyezni, illetve kivenni, ugyancsak ezen a nyíláson lehet a gerjesztő folyadékot is betölteni. A szénnek a czella egyik végén kell elhelyez­kedni, ezen közben a b2 kontaktusrésznek a czella falán ki kell nyúlnia, a szénhenger elhelyezése és ágyalása a találmány szerint a czella formálása közben megy végbe, a mennyiben a czella falát képező plasztikus gummi a szénelektródát körülfogja és a bl bordáknak megfelelő «2 mélyedéseket létesít, úgy, hogy a szén a czellában biztosan legyen ágyalva. A b1 áramzáró darabot ugyancsak a czellába formáljuk. A szén biztos befogására az a3 ellendarab szolgál. A ezellát, ha azt ily módon a szén befogásával létesítettük vulkanizáljuk, ennek következtében a czella a szénnel összeforr és a szén körül lég­mentes záródást létesít, az áramzáró rész pedig a kellő helyzetet foglalja el. A czellába azon kívül még egy kiálló, a czellatesttel egy darabot képező a4 a6 szemölcsöt formálunk, ezeken csavarmenetek vannak, melyekre fémből készült bs c1

Next

/
Thumbnails
Contents