10444. lajstromszámú szabadalom • Sínhajlító gép

Megjelent 181)8. évi január hó 25-én. MAGY SZABADALMI I HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10444. szám. V/a. OSZTÁLY. Sínhajlító gép. VOJÁCEK LÁSZLÓ MÉRNÖK PRÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 29-ike. A találmány ama sínhajlító gépekre vonat­kozik. melyek három, egy szilárd keret által kapcsolt hengerhői állanak és melyekre a hajlítandó sínt. illetve profil-vasat oly módon helyezzük el. hogy az egyik oldala a két szélső, a másik a középső hengerre feküdjék. A középső hengert ekkor erősen meghúzzuk és alkalmas módon átfordítjuk, úgy, hogy a sínhajhtógép a hajlítandó sínen, rúdon vagy tartón végig gördüljön és így folytonos és egyenletes görbület létesüljön. A talál­mány lényege akkor is változatlan marad, ha a sínt húzzuk át a hajlítógépen. Az összes csapokat zárt csapágyakkal látjuk el, melyekbe por vagy szenny be nem hatolhat és melyek jó és állandó kenést biztosítanak. A keret és a kenőszelenczék berendezését, úgy szintén a különböző függesztő-vasakat a következőkben fogjuk leírni. Ezeknek a részeknek rendkívül tartósaknak, könnyűek­nek és könnyen kezelhetőknek kell lenniök. A csatolt rajzokon : az 1. és 2. ábra a sínhajlítógép elölnézete és alaprajza, a 3. ábra a középvonalon vezetett függé­lyes keresztmetszete, a 4. és 5. ábra az 1. ábrán látható gép középső hengerének csapágya, a 6. és 7. ábra az 1. ábrán látható gép középső nyakcsapágya. a 8. ábra a külső hengerek csapágyának tengelyirányos metszete. a 9. és 10. ábra a 6. és 7. ábrán látható ágyalás módosítása, az X1 —X1 és X2 —X2 vonalak szerint metszve, a 11. ábra a külső hengerek egy másik ágyalásának nézete, a 12. ábra a 11. ábra X3 —X3 vonala szerint vett vízszintes keresztmetszet, a 13. ábra a külső hengereknek zárt ke­retnél kivehető csapágya, a 14. ábra keresztmetszet a 13. ábra X6 —Xr ' vonala szerint, a lő. ábra keresztmetszet a 14. ábra X'*—X4 vonala szerint, a 16. ábra a középső henger zárt csap­ágya egy második kiviteli módozatának nézete, a 17. ábra keresztmetszet a 16. ábra X8 —X3 vonala szerint. a 18. és 19. ábra egy zárt csapágy nézete és keresztmetszete az X7 —X7 vonal szerint, a csapágy főleg zárt kereteknél lel alkal­mazást, a 20. és 21. ábra a külső henger zárt csapágyának nézete és keresztmetszete az

Next

/
Thumbnails
Contents