10382. lajstromszámú szabadalom • Gyorssajtó

Meg-jelent 1898. évi január lió 21-én. MAÍiY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10382. szám. IX/©. OSZTÁLY. Gyorssajtó. NICHOLS EDVIN KÁROLY ÉS STONE IRVING LEE GYÁROSOK BATTLE-CREEKBEN (MICHIGAN ÁLL. É. A. E. A.). A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 12-ike. Jelen találmány tárgyát egy gyorssajtó képezi. A mellékelt rajzokban : 1. ábra a sajtónak részben oldalnézete, részben hosszmetszete, 2. ábra oldalnézete, 3. ábra keresztmetszete, 4. ábra a nyomó hengerek fogó készülé­kének nézete, 5. ábra a papirelvezető készülék nézete, 6. ábra ugyanennek egy részlete, 7. ábra a sajtónak hosszmetszete, 8., 9., 10. és 11. ábrák részleteket tüntet­nek föl. Az egymással összekötött és görgőkön ide-oda mozgó, a szedés elhelyezésére szol­gáló 10 12 lapok a reájuk erősített 11 nyúl­ványnál fogva 20 forgattyú rúddal állanak kapcsolatban, a mely forgattyúrúd 129 csukló segélyével 2 fogaskerékhez van kapcsolva (1., 2. és 3. ábrák). A 2 fogaskerék 5 ten­gelyre van ékelve és a 144 tengelyre (1. ábra) ékelt kis fogaskerék által forgat­tatik. A két egymással összekötött 10 12 lap helyett egyetlen megfelelő nagyságú lapot is alkalmazhatunk s erre helyezzük föl a 10 és 12 lapokat. E lapok' két végén a velük összekötött s így szintén ide-oda mozgó 9 és 13 festék-asztalkák vannak elrendezve (1. ábra), a melyeket a sajtó két végén elhelyezett festékező készülékek festékkel látnak el. A sajtóállvány oldalfalain a 21 szánok i vannak elrendezve, melyek 22 fogattyúrúd i segélyével (2. ábra) a 6 tengelyre ékelt 3 fogaskerékkel állának kapcsolatban, a mely fogaskerék ugyancsak a 144 tengelyre ékelt kis fogaskerék segélyével (1. ábra) hozatik forgásba, a minek következtében a 21 szá­nok szintén ide-oda fognak mozogni. A 20 és 22 forgattyúrudak a 2, illetve 3 fogaskerekekhez vannak hozzáerősítve, hogy az általuk mozgatott 10 12 lapok, illetve 21 szánok egymással ellenkező irányú moz­gást végeznek. 70 csapon (2. és 5. ábra), mely a sajtó mindkét oldalán 21 szánokra van erősítve, a 15 16 nyomó hengerek csapjait magukban foglaló 14 lengő karok vannak elrendezve, a melyeknek lengése következtében a 15 16 nyomóhengerek föl­váltva a nyomtatandó papirosra nyomatnak. A 14 lengő karok lengésbe hozatalára ezen karok alatt a 21 számok egy-egy függélyes vezetékében elhelyezett 118 csavarorsók szolgálnak, a melyek a 29 fogasrúd által mozgatott 117 rúd segélyével függélyes

Next

/
Thumbnails
Contents