10362. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a csatornabűz fölszállásának megakadályozásra és csatornák szellőztetésére

Megjelent I 898. évi január hó 18-án SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10362. szám. xxi/b. OSZTÁLY. Eljárás a csatornabűz fölszállásának megakadályozására és csatornák szellőztetésére. WEISZ EDE ÉS HEUFFEL SÁNDOR MÉRNÖKÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 iebruár hó 23-ika. Csatornázott városoknál a házak szenny­vizének és az esővíznek levezetésére szol­gáló csöveken a közcsatornák bűze föl­szállhat s ezen bűz az épületek lakott helyiségeinek levegőjét, valamint a tető csatornák fölső végének magasságában a szabad levegőt egészségtelenné teszi. Találmányunkkal ezen hátrányt óhajtjuk megszüntetni és pedig oly módon, hogy egyrészt a házi csatorna rendszerbe, egy vagy több helyen a rajzolt (1—14. ábra) bűzelzárót alkalmazunk, mely a vizet a házi csatornából keresztül bocsátja a városi köz­csatornába, de utóbbiból a bűzt a házi csatornába át nem ereszti; másrészt, hogy a házi csatornarendszert mesterséges szel­lőztetéssel látjuk el. A csatornát ugyanis összeköttetésbe hozzuk az épületnek egy, vagy több használt kürtőjével. A kürtő a rossz levegőt kiszívja s melege folytán a rossz levegőben levő ártalmas anyagokat megsemmisíti. Ezen szellőztetési mód nemcsak a házi, hanem a közcsatornáknál is használható. E czélból a szellőztetendő csatornát több alkalmas helyen oly gyárkéményekkel köt­jük össze, melyek a város külső részein feküsznek és melyeknek szívóképessége nagy. Esetleges exploziók elkerülése végett az összekötő csatornában sűrű sodrony­szövet-válasz fal alkalmazandó. A találmány tárgya az alábbiakban van leírva: Az első ábrában föltüntetett büzelzáró két végén a és b kúpos toldalékkal bír. mely­nek segélyével a csatornába iktatható. E két toldalékot egy nagyobb átmérőjű hengeres edény köti össze, melyben d elzáró födél van. Ezt egy csuklós szerkezet és egy rugó szorítja a tömítő gyűrűre. A rúgó elcsúszása k kidudorodással biztosítva van. A második ábrában a csuklós szerkezet némileg módosítva van föltüntetve és a rúgó nem tekercs, hanem lapos. A 3. ábrában az elzáró lap mint szelep van kiképezve. A 4. ábrában a d szelepfödél karimájának fölhajlása folytán szifonszerű elzárás is van. Az 5. ábrában rúgó helyett a bűzelzáró födél zárását ellensúly biztosítja. A súly a szelepet emelni törekszik s így az rendesen zárt állapotban van s csak akkor nyit, ha a rája nehezedő víz az egyensúly nyomaté­kát legyőzi. A 6. ábrában fölrajzolt szerkezet az 5. ábrában rajzolttól csak annyiban különbözik,

Next

/
Thumbnails
Contents