10351. lajstromszámú szabadalom • Készülék betegségeknek a telefon által való átvitelének meggátlására

Megjelent 1898. évi január lió 17-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI jggjH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10351. szám. VII/J. OSZTÁLY. Készülék betegségeknek a telefon által való átvitelének meggátlására. r SZÉL IGNÁCZ GÉPÉSZ BUDAPEST-KŐBÁNYÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 17-ke. Ismeretes, hogy a telefonok sok esetben szolgálnak a betegségokozó csirák közve­títéséül. A találmány tárgya egy egyszerű készülék, mely ezt meggátolja. A csatolt rajzlapon a készülék két kiviteli módozat­ban látható, nevezetesen az 1. és 2. ábrán lapos, a 3. és 4. ábrán tölcséralakú tele­fonokhoz. A készülék mindkét esetben két a b keretből áll, melyek egymással a c kapcsok segélyével vannak összekötve és a keretek között a d hártya van kifeszítve. A keretek egy gyűrüalakú e horonnyal van­nak ellátva, mely a készüléknek a telefonra való megerősítésére szolgál. A két kiviteli módozat csak a horony alakjában tér el. Használatnál a készüléket a telefonra helyez­zük és így a tranzmitter lemezét a szájtól szigeteljük. SZABADALMI IGÉNY. Készülék betegségeknek a telefon által való átvitelének meggátlására, jellemezve egy a megfelelő e horonnyal ellátott a b keretek között kifeszített d hártya által, mely ha a készüléket a telefon beszélő­készülékén elhelyeztük, a beszélőkészű­lék lemezét a légző csatornáktól szi­geteli. (1 rajzlap mellóklettel.) Hallás részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents