10350. lajstromszámú szabadalom • Golyóscsapágy üvegfúvó szárakhoz

Megjelent J 8Í)8. évi január hó 17-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10350. szám. XVII/©. OSZTÁLY Golyós csapágy üvegfúvó szárakhoz. ROLKE JÓZSEF GÉPGYÁROS WEISSWASSERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát egy üvegfúvás­nál használható golyós csapágy képezi, mely­nek az előbbiekkel szemben azon előnye van, hogy a golyóknak helyzetükben szabad mozgásuk van, minek folytán a fuvószár a golyókon bármely állásba a legcsekélyebb súrlódással könnyen és kényelmesen forgat­ható és az egész készülék a czélnak meg­felelően tetszés szerinti módon helyezhető el. A mellékelt rajzon a találmánynak egy kiviteli alakja van föltüntetve. A czélszerűen alakított a állványban a villa alsó részébe két vagy több b b1 golyó van ágyazva. A c c1 kúpcsavarok segélyé­vel ezen golyók bármilyen állásba állítha­tók. Hogy a golyókkal esetleg elragadott anyag kijuthasson, a függőleges cl nyílás van alkalmazva, mely ismét egy víszintes e furatba torkollik, minek folytán az anyag l részecskéi könnyen a szabadba juthatnak, a nélkül, hogy a golyók mozgását bármikép gátolnák. SZABADALMI IGÉNYEK : 1. Golyós csapágy üvegfúvó szárakhoz, jelle­mezve az által, hogy a b b1 golyók az állvány villájának alsó részében vannak elhelyezve és a c c1 kúpcsavar által beállíthatók. 2. Golyós csapágy üvegfúvó szárakhoz, jelle­mezve az által, hogy a b b1 golyókat fölvevő villa egy lefelé vezető d tisztító­nyílással vau ellátva, mely a víszintes e nyílásba torkollik. (1 rajzlap melléklettel.) TALLAS KÉSZVÉNYTÁNSABÁT; NYOMDAJA F-UDAPESLEI.

Next

/
Thumbnails
Contents