10305. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható retortás kályha

Megjelent; 1898. évi január hó 15-én. MAGY. ggll KIU. SZABADALMI gg|| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10B05. szám. II/c. OSZTÁLY. Szabályozható retortás kályha. THIESZ MÁRTON KERESKEDŐ PUSZTA-KALÁNON. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 25-ike. Jelen találmány tárgya egy olyan kályha, melynél az égéstermények teljesen kihasz­náltatnak, míg a visszamaradt hamu vagy salak egyszerű és biztos módon eltávolítható úgy, hogy forgatható rostélyon keresztül a külső levegőnek szabad útja van, miért is az állandó mennyiségű külső levegő szabályo­zásához külön berendezés nem szükséges, minthogy a rostélynak időközönkinti for­gatása, illetve a hamunak és salaknak a hamutartóba való leesése által szabályoztatik. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen találmány egy kiviteli alakjának hosszmetszetét, 2. ábrája az 1. ábrán föltüntetett kályhának az x x vonal irányában való metszetét, 3. ábra az utóbbinak y y vonal irányába való kereszt­metszetét mutatja, A kályhatest B tűztere C füstkamrával tetszés szerinti számú és keresztmetszetű a a a fiistcsővel van összekötve, úgy hogy rendes körülmények között az összes égés­termények ezen csövekben fölszállván, D kéményen távoznak, miután útjukban E bádogköpenyt melegítették. Az A kályha­testben fölszálló hő állandóan megmarad. A kályha b ajtó kinyitásakor tetszés szerinti fűtőanyaggal (fa, kőszén, koksz, stb.) tölthető meg; hogy pedig az égéstermények a b ajtó kinyitásakor ki ne tóduljanak, az ajtót tartó c tengely (mely körül a b ajtó 180°-ra fordúl meg fölső végére d fogas szegment van erősítve, melybe e fogasrűd kapaszkodik s utóbbi a h rúd által az /' vezetékbe vezetett g süveg­gel van összekötve s ezt az ajtó kinyitása­kor a nyíl irányában mozgatván, a füst a nyíl irányában a kályha A részéből az így támadt nyíláson a kéménybe távozhatik. Ha az ajtót becsukjuk, akkor d fogas-szegment, illetőleg e fogasrúd ellenkező irányban mozog és g süveget eredeti helyzetébe (2. ábra) visszatolja, miáltal az A rész elzáratik. Hogy B tüzelőtérbe a levegő midig elegendő mennyiségben és akadály­talanúl juthasson, szükséges, hogy a rostély mindig tiszta legyen és a képződött hamu, vagy salak, egyszerű módon eltávolítható legyen, a több tárcsából álló hengeralakú F rostély van alkalmazva, mely i kézikerék­kel forgatható. Ezen forgatható rostély tárcsa­részei közé G síkrostély kapaszkodik, így tehát, ha i?rostélyt i kézikerékkel forgatjuk, akkor G síkrostély végével a forgó rostélyba kapaszkodik s a salakot és hamut lekaparja, mely H hamutérbe esik. így tehát, ha a rostélyon levő hamut, vagy salakot el akarjuk távolítani, elegendő az F hengeralakú rostélyt i kézikeréknél fogva néhányszor megforgatni, mi által a

Next

/
Thumbnails
Contents