10207. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárfék

Megjelent 1897. évi déczember hó 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10207. szám. XX/c. OSZTÁLY. Kerékpárfék. RAUSCH REZSŐ SZOBRÁSZ, KOHN FRIGYES KERESKEDŐ ÉS BLAUHORN LAJOS HIVATALNOK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 jalius hó 22-ike. A bejelentés tárgyát képező találmány oly kerékpárfékre vonatkozik, mely a kormány­rúd egyik fogantyújának forgatása által hozatik működésbe. A mellékelt rajzon: 1. ábra a kerékpárfék távlati képe, 2. ábra annak fölülnézete. Az a kormányrúd egy forgatható b fogan­tyúval van ellátva. Ezen fogantyún c emelő­kar van megerősítve, mely d rész közvetí­tésével az e fékemeltyűvel csuklósan van összekapcsolva. Ezen e fékemeltyű egy, a kormányrúdon megerősített i csap körűi forgatható és f csukló közvetítésével isme­retes módon a y fékezőrúddal kapcsolatos. A b fogantyúnak a p nyíl irányában való forgatásánál az emeltyűrendszer akként moz gattatik, hogy a fék a kerékhez szoríttatik. Hogy az ujjaknak a d kar által való be­szorítását megakadályozzuk, a fogantyún vagy a kormányrúdon egy h védőkarima alkalmazható. SZABADALMI IGÉNÍ. Kerékpárfék jellemezve az által, hggy az a kormányrúdon egy forgatható c emelő­karral biró b fogantyú van elrendezve, mely c kar, d rész és az i csap körűi forgatható e fékemeltyű közvetítésével a g fékezőrúddal csuklós összeköttetésben van, mi mellett az a kormányrúd vagy a forgatható b fogantyú h védőkarimával van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) Fallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents