10151. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szögeknek lapos vasból hideg úton való előállítására

3Iegjelent í 897. évi deczember hó 23-án. MAGY. gÉg KIR. SZABADALMI MŰ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10151, szám. XVI/h. OSZTÁLY. Eljárás szögeknek lapos vasból hideg úton való előállítására. SAUERBREY FRIGYES ALWIN RICHÁRD KERESKEDŐ AUERBACHBAN (VOGTLAND). A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 1-je. Jelen találmány tárgyát különféle alakú szögeknek lapos vasból hideg úton való elő­állítására szolgáló eljárás képezi, a mely szerint a szög szárát részarányos lemezből képezzük, melyet a szög középvonala körül összehajtunk. A mellékelt rajz egy ily szöget az előál­lítás különböző fázisaiban tüntet föl, éspedig 1., 3. és 5. ábrákon nézetben; 2., 4. és íi. ábrákon pedig alaprajzban. Az 1. ábra a szög előállítására szolgáló munkadarabot tünteti föl, a hol is a a szög­nek feje, b pedig az y—y vonal szerint rész­arányos lemezek. Ezen munkadarabból a kész szöget már most úgy készítjük, hogy a b lemezeket az y—y vonal körül összehajtjuk, úgy hogy köztük egy hosszúkás rés támad (3. és 4. ábrák), mely rést széleiknek egymásra való nyomása által teljesen elzárunk, és így egy szilárd el nem görbülő szöget nyerünk (5. és 6. ábrák). Ezen szögek készítését hideg úton végez­zük, s a szögek alakját ós anyagát a külön­féle czéloknak megfelelően változtatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás különféle alakú szögeknek lapos vasból hideg úton való előállítására, az által jellemezve, hogy a szög előállítására szolgáló a szögfejjel bíró munkadarab részarányos i> lemezeit y — y középvonal körül fölhajlítjuk és azok széleit egy­máshoz nyomjuk azon czélból, hogy egy szilárd és el nem görbülő szöget nyerjünk. d rajzlap melléklettel.) PAVU.S BÍBZVKNYTÁBRABÁO NYOMDÁJA BUDAPEST*.

Next

/
Thumbnails
Contents