10147. lajstromszámú szabadalom • Gallérsimító

Megjelent ISDT. évi deczember hó 23-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI jf ij g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10147. szám. I/j OSZTÁLY. Gallérsimító. BERABEK JÓZSEF KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 6-ika. A gallérok- és kézelőknek nagy hátrányuk az, hogy rövid használat után a mosásnál vagy vasalásnál szélük elszakadozik s további használatuk nemcsak kellemetlen, hanem egészségtelen is, mivel a kirongyollott szélek, melyekbe a mosásnál használt maró anyagok benmaradnak, esetleg egy nyitott sebet megmérgezhetnek. Ezen veszély elhá­rítása képezi a jelen találmány czélját, mellyel a gallér vagy kézelő elrongyollott szélei könnyen kisimíthatók, úgy. hogy további használatuk sem nem kellemetlen, sem nem egészségtelen. A fából fémből papírniachéból, cellulosá­ból, üvegből, illetve tetszés szerinti anyagból előállított A gallér-simító tetszés szerinti számú a bevágásokkal vau ellátva, melyek, a mint a mellékelt rajzon látható, bármilyen alakúak lehetnek. A gallér vagy kézelő elszakadt széle esetleg antiseptikus viasszal kenhető be és a készülék megfelelő bevá­gásában addig húzgáljuk végig, míg a széle egésszen kisimul. Az 1., 2., 3. ábrán a készülék oldalné­zetben. fölülnézetben és elölnézetben látható. SZABADALMI IGÉNYEK. Fából, fémből, papírmachéból, cellulosából, üvegből vagy hasonló anyagból előállított A gallérsimító, jellemezve az által, hogy a gallérnak vagy a kézelőnek antiseptieus viasszal bekent elszakadozott széle a gallérsimító megfelelő a bevágásában való végighúzás által addig simíttatik, míg a szélek szakadozottsága látható nem lesz. (1 rajzlap melléklettel.) t'allfts részvényturtasag nyomdája Budapestem

Next

/
Thumbnails
Contents