10146. lajstromszámú szabadalom • Készülék mindennemű árúknak és élelmi szereknek tartóikból való kiemelésére

Megjelent 1897. évi deczember hó 23-áu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 10146. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Készülék mindennemű árúknak és élelmi szereknek tartóikból való kiemelésére. RÓHL HERMANN MECHANIKUS ÉS USEDOM HELLMUTH KERESKEDŐ NEUBRANDENBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát egy készülék képezi, mely mindennemű anyagok és élelmi­szerek kiemelésére szolgál, mely úgy van szerkesztve, hogy az anyagból megközelítő­leg minden esetben egy bizonyos súlyt emel ki és emellett a készülék könnyen és kényei mesen kezelhető. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van föltüntetve és pedig: 1. ábra: a készülék oldalnézete, ha nyitott állapotban van. 2. ábra: a zárt állapotban levő készülék oldalnézete. 3. ábra: a készülék elölnézete. 4. ábra : a készülék nézete alulról. 5. ábra: a készülék másik kiviteli alakja, mely rizs, dara. liszt, kása stb. kiemelésére szolgál. A készülék lényegében két az a keret és b födőlemez közé forgathathatóau meg­erősített c és c1 ollószárakból áll, melyek­két hozzájuk erősített d és d1 és az e lemez­rugó által összekötött sodronykengyelek segítségével hozhatók egymáshoz közel, vagy távolíthatók el egymástól. A födőlemezre erősített f fogantyún egy bélyegvas nyúlik át, mely g fenéklappal ellátott li rúdból áll, mely l bevágásokkal van ellátva, melyekbe egy a fogantyúra erősített i rúgó kapasz­kodik. mi által a bélyegzőt különböző magas­ságban lehet beállítani. A készülék további alkatrészei, míg az összehajtható anyagból viaszkosvászon, bőr, disznóbél vagy bádog készült két k k1 összekötőszalag, melyeknek egyik vége az a keret végeihez, másik vége pedig a c c1 ollóvégekhez van erősítve. Ha most egy bizonyos mennyiségű árút, pl. vajat, zsirt, szappant, vagy fénymázf akarunk egy nagyobb edényből kiemelni, úgy a készüléket nyitott állapotában (1. ábra) az illető anyagba annyira bedugjuk ameny­nyire azt a bélyegző helyzete megengedi. Ennek következtében a bélyegző alatt levő tér teljesen megtelik az illető anyaggal. Czélszerű a keretet oldalfalakkal ellátni, úgy hogy ezekkel zárt teret képezzen Ha most a két d d1 sodronykengyelt összeszorítjuk úgy a készüléket elzárjuk, mi által c cl szárak közelednek egymáshoz (2. ábra) és egy az árúk kiemelését eszközlő k k1 köt­szalagokat kifeszítik (4. ábra.) Ha a készüléket kiemeljük és kinyitjuk, úgy a súly tekintetében is megközelítőleg meghatározott árút kivehetjük belőle. A kinyitás a^ c1 szárak egyszerű szétnyitása által történik.

Next

/
Thumbnails
Contents