10139. lajstromszámú szabadalom • Eljárás világító borszesz előállítására

Megjelent 1897. évi deczember lió 23-án. MAGY. 1 r KIR. SZABADALMI 1 1 HIVATAL SZABADALMI I,El RAS 10139. szám. II/b. OSZTÁLY. Eljárás világító borszesz eló'állítására. H. GUTTMANN jr. CZÉG HERZFELD HERMANN DR ÉS BEER M. VEGYESZEK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 10-ike. Jelen találmány tárgya eljárás petróleum- majdnem kétszer annyi, petroleumot old. nak vagy ásványi olajoknak, mint vazelin­nek. paraffinnak és naftának borszeszben hatunk a borszeszben, mint eddig. A benzollal vagy naftaliunal rokon egyéb való oldhatását fokozni és ez által világító : szénhydrogének ugyanezen czélt szolgálják czélokra igen alkalmas terméket ellőállítani. és ezért alkalmasak a fönt említett auya-Míg eddig közönséges 95—.96% borszesz- ! gokat az eljárásban helyettesíteni, ben csak körülbelül 10—12% petróleum l vagy ásványi olaj volt oldható, fokozhatjuk SZABADALMI IGÉNY. ezt az oldhatóságot az által, hogy hozzájuk a találmánybeli eljárás értelmében bizo- Eljárás világító borszesz előállítására,, ille­nyos mennyiségben szénhydrogén-anyagokat tőleg petróleumnak vagy ásványi olajok­adunk. nak, vazelinnak, paraffinnak és naftalin-Az ú j eljárás már most abban áll. hogy ] nak borszeszben való oldására, jellemezve előbb 8 — 10% benzolt adunk az illető oldat- ! az által, hogy előbb 8—10 százalék ben­hoz, mi által a petróleumnak oldhatását zolnak, utóbb kerek négy százalék naf­.18—20%-ra emeljük, azután négy százalék naftalin hozzáadásával az oldhatóság 23—24 százalékra emelkedik. Ezen eljárásnál tehát talínnak hozzáadásával az oldhatóság százalékokban kifejezve az eddig ismert­nek közel kétszeresére emelkedik. 0 pallai rtlZV*NYTARIATAA NYOMbXja BV.apiltkn

Next

/
Thumbnails
Contents