10116. lajstromszámú szabadalom • Díszítő keramit-termékek

Megjelent 1807. évi deczember hó 23-án. MAGY, szabadalmi KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 1011(1 szám. VII/b. OSZTÁLY. Diszító' keramit termékek. ROSENBERG STAMSLAS IPAROS PARISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 5-ike. Ezen termék főképpen arra van szánva, hogy mindennemű falidiszítéseknél a fayenc­lemezeket helyettesítse, melyek sima. emai­lirozott föliiletüknél fogva tükröző fölületet képeznek. Domborművek, melyek kis fél­gömbalakú kiugrásokból állanak szabálytala­nul verik vissza a fénysugarakat és ez által igen szép szinihatást hoznak létre. Mellékelt rajzban ezen új termék előállí­tási módja van föltüntetve, a hol minden ábrában a betűk a megfelelő részeket jelzik. Egy A gipszlemez formaként szerepel, mely az 1. ábrában metszetben van előtiin-, tetve. Ismert szerek segélyével ezen lemezre rávisszük az alkalmazandó rajznak körvona­lait és egy gömbölyű végű B nyomó (2. ábra) Begélyével szferikus mélyedéseket csinálunk. Mivel B nyomó különböző nagyságú lehet az a-a lyukak is különböző méretűek lehet­nek. Ha a lyukak, melyekből a rajz ál^ meg vannak, az A forma fölületét alkalmas zsiradékréteggel pl. vaselinnel behuzzuk és a lyukak mindegyikébe oly kis szines c-c golyócskákat teszünk, melyek az előállítandó rajz (3. ábra) színének felelnek meg. Ezután a golyócskáktól elfoglalóért megfelelő színű G anyag vagy czementtel huzzuk át. Ha pl. zöld levelet akarunk előállítani, akkor a golyócskák zöldek lesznek és a közöttük lévő tért szintén zöld agyag vagy czement­tel töltjük ki, mely á golyókat egészen be­födi, mint azt a 3. ábra metszetben mutatja. Ha ezen műtét elkészült, D czementet vagy gipszet öntünk rá és száradni hagyjuk, hogy az áthuzat a szükséges szilárdságot meg­kapja és ezután az A formát eltávolítjuk. Ekkor a lemez úgy fog kinézni, mint az a 4. ábrában van föltüntetve. A golyók átlátszók vagy nem átlátszók is lehetnek, például üveg, porczellán, fayence, vagy más alkalmas anyag, és részben vagy egészben is elfoglalhatják a földíszítő lemez fölületét. SZABADALMI IGÉNY. Díszítő keramittermék, melynek rajza kis festett c-c golyóktól van képezve, melyek a hasonló színű C czementrétegbe körül­belül 2 /3 -ad résznyire vannak benyomva, és a hol fölint és alant egy-egy A illetve D gipszréteg van, mint az a mellékelt rajz 3-ik és 4-ik ábrájában van föltün­tetve, a hol A az egyik lemez a készí­tésnél csak formául szolgál és a tulaj­donképpeni lemez elkészítése után eltá­volíttatik. ll rajzlap iijellóklettol.) I'allaa részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents