10108. lajstromszámú szabadalom • Levélszorítónak szolgáló tolltisztító

Megjelent 181)7. évi deczember hó 20-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10108. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Levélszorítónak szolgáló tolltisztító. BAYER ANTAL PAPÍRKERESKEDŐ KARLSBADBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 4-ike. Jelen találmány tárgya egy oly alakban , és anyagból készült tolltisztító, mely egy- j szersmind levélszorítónak is használható. Mellékelt rajz 1. és 2. ábrája ezen toll­tisztító legegyszerűbb alakjának kétféle met­szetét, 3. ábrája fölülnézetét mutatja. Ezen tolltisztító lényegében egy tetszés­szerinti alakú és bármilyen díszítményekkel ellátott fémből, üvegből, porczellánból, fából és efféléből készült talplemezből áll. mely vagy vízszintes irányban menő, vagy (mint a rajz 2. ábráján látható) szög alatt hajló « rovátkákkal van ellátva, melyeken a tol­lat tisztítás alkalmával többször végighúz­hatjuk Ezen rovátkák a toll tisztítása ezél­| jából b bőrrel, posztóval, nemezzel vagy 1 hasonló anyaggal vannak bevonva. Ezen tolltisztító olyan súllyal bir, hogy egyszer­smind levelek megterheléséi-e is alkalmas és a toll tisztítása alkalmával szükségtelen azt a másik kézzel tartani. SZABADALMI IGÉNY. Levélszorítóul szolgáló tolltisztító, jellemezve azáltal, hogy egy fémből, üvegből, por­czellánból, fából és efféle anyagból ké­szült tetszés szerinti alakú, megfelelő súlyú talplemez egy bizonyos számú víz­szintes irányú, vagy tetszés szerinti szög alatt hajló, b bőrrel, posztóval vagy ne­mezzel bevont a rovátkákkal van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS KÉSZVKNY l'ÁKSASÁC NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents