10082. lajstromszámú szabadalom • Új gázkarburáló

Megjelent 181)7. évi deczember lió 18-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10082. szám. II/e. OSZTÁLY. Új gázkarburáló. KNAPP VINCZE TECHNIKUS ÉS LUPAC FERENCZ MAGÁNZÓ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 25-ike. Elsőbbsége 1897 február 22-től kezdődik. A találmány tulajdonképeni karburátorra és a sűrített levegő tartályára vonatkozik és czélja egy egyszerű, tehát könnyen kezel­hető berendezés létesítése A csatolt rajz sematikusan egy tökéletes gázkarburátort mutat be. A az illanó szénhydrogén (benzin, gazolin, ligroin stb.) tartálya. Ez a falra van füg­gesztve és ha kiürült, egy telt tartállyal cserélhető föl, oly módon, hogy az 1 tömlőt a 2 csapról lehúzzuk. Minthogy a tartály tökéletesen el van zárva, a tulajdonképeni B karburáló-késziilék töltése teljesen veszély­telen. Az utóbbi több, egy burkolatban egy­más fölött elhelyezett 3 edényből áll, melyek egymással a 4 cső segélyével közlekednek, és vasforgáccsal vannak megtöltve. A folyós szénhydrogén, ha a két 2 és 5 csapot és az A tartályon levő 6 légcsapot kinyitottuk, az 1 tömlőn a gázfejlesztő fölső edényébe jut, ezt félig kitölti és azután a 4 csövön az ezen edény alatt fekvő edénybe folyik stb., míg a legalsó edény is félig meg nem telt, mi a 7 vízszínmutatón olvasható le. A C sűrített légtartály vagy regulátor az alsó kettősfalú 8 részből áll, melybe két 9 és 10 cső vezet. A két fal között levő gyűrű­szerű térben, mely vízzel van kitöltve, és 11 harang van elhelyezve. Az utóbbin fölii egy szelep van alkalmazva, melyen a fölös­leges levegő elszállhat. Ez a szelep a 11 harangon megerősített 12 csőből áll, mely­ben egy rúgóval ellátott 13 peczek van al­kalmazva, és erre a peczekre szereltük a 12 csövet elzáró 14 lemezt. Ha a tartályba zárt légmennyiség egy bizonyos nyomást ér el. a 13 peczek a B tartály alsó 8 részével kapcsolt 15 traverzbe ütközik, mi által a 14 lemez a 12 csőről leemeltetik, úgy hogy a fölösleges levegő elszállhat. A levegőt például egy D hőléggép nyomja a 9 csövön a C tartályba, innen a 10 csövön a B karburáló-késziilék alsó 3 edényébe jut, honnan az edény egész hosszán elosztott finom nyílásokon a 10 csőbe megy és az edényben levő folyadékon áthatol. Az alsó edényből a levegő a 4 csövöi* ugyancsak finoman eloszolva a következő edénybe jut stb.. míg végül eléggé karburálva a 16 el­osztócsövűn a lángzókhoz áramlik. A keletkezett gáz egy része a hőléggép fűtésére használható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gázkarburátor, jellemezve több egy bur­kolatban egymás fölött elhelyezett 3 edény által, melyek legczélszerűbben

Next

/
Thumbnails
Contents