10069. lajstromszámú szabadalom • Gép vízjeleknek a tekercspapírosba való préselésére és ez utóbbinak ívekké való elvágására

Megjelent I8Í)7. évi deczember lió 14-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 10069. szám. XIII/a. OSZTÁLY. Gép vízjeleknek tekercspapirosba való préselésére és ez utóbbinak ívekké való elvágására. _ WOHLFARTH KÁROLY CHEMIGRAFUS GRÁCZ M. GR AT WE INBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 13-ika. A jelen találmány tárgyát oly gép képezi, mely tekercspapirosnak közvetlen a tekercs legöngyölítése közben vízjelekkel való ellá­tására és azután vízjelekkel ellátott ívekké való elvágására szolgál. A találmány szerint a végnélküli papirost egy fölső és alsó préselő-henger közé vezet­jük. Az alsó hengerre valamely az elektro­mosságot nem vezető anyagból készült, a hengerrel forgó hüvely van lazán rátolva, melyen a vízjelek domborítva vannak elő­állítva és mely a nyomásnál a papirosnak alátétül szolgál. Ezen hüvely, mihelyt az egy ívnek megfelelő papirhossz a hengerek között keresztülfutott, egy villamosan mű­ködtetett vágókészüléknek áramkörét zárja, úgy hogy ez a papirost vízjellel ellátott, tel­jesen egyenlő ívekre vágja. A mellékelt rajzok a találmány tárgyát képező gépet egyik foganatosítási alakjában mutatják be. Az 1. ábra gépnek függélyes metszete. A 2. ábra a vágószerkezetet tünteti föl nagyobb léptekben. A 3. ábra schematikusan a préselő hen­gereknek és a relief-hüvelynek elrendezését láttatja. Az A1 állványban az A2 papírtekercs és az A. A. A feszítő hengerek vannak ágyazva. Ezen állványnak vízszintes E csúsztató pályáján az alsó B préselő-hengert és az ehhez szorított, beállítható B szabályozó hen­gert tartó El szám eltolható. A fölső F aczélhenger az F1 szánban van ágyazva, mely az F2 állító csavar segélyével függélyes irányban eltolható és mely a megterhelt G emeltyű, G1 rúd, valamint a G2 emeltyű által folytonosan lefelé szoríttatik. A D hen­gerre a vízjellel ellátott C relief-hüvely van lazán rátolva, mely papirosból, czelluloidból vagy bármely más alkalmas nem vezető anyagból állhat és oldalt való eltolódás elle­nében a D hengernek D1 karimái között vezetődik, akként választjuk, hogy az a kívánt ívhossznak éppen egy-, két-, három vagy többszöröse legyen. Hogy a hengerpár mögött elrendezett vágószerkezet a papirost a kivánt hosszban elvágja, a reliefhüvelybe az ív­hossznak megfelelő távolságokban fémcsíkok vannak bemélyítve, melyek a I) papírhen­gernek I fémgyűrűje (3. ábra) és az F aczélhenger között elektromos összeköttetést létesítenek, mihelyt ezen csíkok az egymástól elszigetelt D és F hengerek közé jutnak.

Next

/
Thumbnails
Contents