10012. lajstromszámú szabadalom • Gyorsan párologtató gőzfejlesztő

Megjelent 181)7. évi tleezeinber lió 7-én. MAGY SZABADAT,Ml SZABADALMI LEIRAS 10012. szám. V/e/2. OSZTÁLY Gyorsan párologtató gőzfejlesztő. LE BLANT MAURICE MÉRNÖK PÁBISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 28-ika. A találmány tárgya egy gőzfejlesztő, * melyet körkeresztmetszetű csövek képeznek. Ezeket a csöveket kígyózó vonalban vezet­jük át a füstgázok hatásának kitett téren, és melyek keresztmetszete lényegében állandó marad. Daczára annak, hogy ezek a csövek nem kapillárisak, az elpárolgás rendkívül gyorsan mehet végbe, annak következtében, hogy a vizet a kígyós-csőbe egy alkalmas helyen folyós állapotban vezetjük be és egy másik ponton gőzállapotban vezetjük el, a nél­kül azonban, hogy a víz hirtelen párologna el. minthogy az elpárologtató készülék űrtar­talma akkora, hogy abban mindig marad bizonyos meleg vízkészlet. A csövek falvastagsága a csövek hosszá­nak különböző pontjain változik. A kígyós­cső több osztályra van osztva, az egyes osztályokban a falvastagság más és más, legnagyobb a tüzelőtér közelében levő sza­kaszon, ettől kezdve pedig folytonosan kisebbedik. Annak következtében, hogy a tűzhelyhez közel eső szakaszon vastagabb falú csövet alkalmazunk, oly gőzfejlesztőt létesítünk, melyet nem kell okvetlenül vízzel tölteni és mely akkor sem robban föl, ha hosszabb ideig víz nélkül marad, a csövek pedig a víz bevezetésénél alakjukat meg nem változtatják. .Minthogy a gőzfejlesztőt képező csövek általában egyenletes és nem kapilláriskereszt­metszettel bírnak, azokat könnyen lehet tisztítani és el nem tömődnek, minthogy a víz és gőz az egész útján sírna fölületekkel érintkezik. A csatolt rajzlapon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli módozata látható, még pedig: az 1. ábrán a gőzfejlesztő hosszmetszetben, a 2. ábrán keresztmetszetben, a 3. ábrán fölülnézetben, míg a 4. ábra az alkalmazott csövek három keresztmetszetét mutatja be. A gyakorlati kivitelnél az A csövek egy sorát vízszintesen egymás mellett helyezzük el, még pedig úgy, hogy végükkel a tüzelő­tér függélyes B falaiba legyenek fogva. A csövek egymással görbített a részek által vannak kapcsolva, melyeknek lehetőleg akkora a belső keresztmetszetük, mint a csőveké, úgy, hogy egy folytonos körfolyam keletkezzék. Föltaláló főntartja magának, hogy a gőz fejlesztő alakját, a csövek méretét és anyagát, a csövek átmérőjét, azoknak haj­lását, valamint a víz bevezetésének és a gőz elvezetésének helyét tetszőlegesen változ­tassa.

Next

/
Thumbnails
Contents