10000. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új tömítőanyag előállítására

Megjelent 1897. évi deczember lió 7-én. MAGY. 1ÍÉ3I KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 10000. szára. IV/h/1. OSZTÁLY. Eljárás új tömítő anyag előállítására. HOLTZER BÉLA GÉPÉSZ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát eljárás egy új tömítő anyag előállítására, melynek lényege abban áll. liogy veszünk 25 súly­rész finom porrá tört grafitot vagy vasport, azt 25 súlyrész faggyúval keverjük és meleg állapotban 50 súlyrész fűrészporral esetleg forgáccsal (legczélszerflbben puha fából) jól összekeverjük és néhány napig érintetlenül hagyjuk, hogy a fűrészpor a zsírt teljesen fölszíjja; az így nyert anyag tömítésre már igen jó sikerrel használható. Mivel azonban a tömítés ily módja na­gyon kényelmetlen és sok időt is vesz igénybe, czélszerű az említett módon itatott­fürészport a megkívánt mérethez képest szabott ritka gyapotszövetbe göngyölíteni és ezt úgy használjuk, mint az eddigi tömítő anyagokat szoktuk. Természetes, hogy faggyú és gyapotszö­vet helyett, megfelelő és hasonló tulajdon­ságokkal bíró anyagok vehetők. SZABADALMI IGENYEK. Eljárás új tömítő anyag előállítására, jel­lemezve az által, hogy 25 súlyrész finom porrá tört grafitot vagy vasport 25 súly rész faggyúval keverünk és a keveréket me­leg állapotban 50 súlyrész fűrészporral vagy faforgáccsal jól összekeverjük és néhány napig érintetlenül hagyjuk. Az 1. alatt jellemzett eljárás szerint elő­állított tömítő anyag begöngyölítése gyapotszövetbe azon czélból, hogy a tömítő anyag könnyebben kezelhető legyen. fallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents