9934. lajstromszámú szabadalom • Színbejátszó kelmék

Megjelent 1891. évi november hó 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI gfiH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9984. szám. XIV/b. OSZTÁLY. _ # Szinbejátszó kelmék. GERGUTZA JÁNOS TECHNIKUS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 16-ika. A jelen találmány tárgyát egyik vagy mind­két oldalukon nyomtatott vagy bogácsolt kelmék képezik, melyek a szerint a mint a fény különböző irányból esik reájuk és a szerint, a mint azokat más-más irányból nézzük különféle színárnyalatokat, az úgy­nevezett színbejátszást láttatják, a mely az által idéztetik elő, hogy majd a láncz, majd a vetülék színe ötlik szemünkbe. Az "eddigi színbejátszó kelmék simák voltak és oly fonalakból készíttettek, melyek vagy anyaguknál (mint pl. a selyem) vagy kikészítésüknél (erős irizelésnél) fogva bír­tak már a kívánt élénk fénnyel. A jelen találmány tárgyát képező színbe­játszó kelméket pamut-, gyapjú- vagy se­lyem-. láncz- és vetülék fonalakból állítjuk elő, oly alkalmas szövésben, mely a láncz és vetés fonalak váltakozó szembeötlését és így a színbejátszást lehetővé teszi. Az így előállított kelméket beleszőtt vagy egyik vagy mindkét oldalukra nyom­tatott mustrázással láthatjuk el és azután egyik vagy másik oldalukon bogácsolhatjuk. A mellékelt két kelme minta a jelen találmány szerint készült. SZABADALMI IGÉNY. Pamut-, gyapjú- vagy selyemfonalak alkal­mas szövése által színbejátszóvá tett, egyik vagy mindkét oldalukon színnyo­matú mustrázással beleszőtt mintával bíró kelmék, melyek egyik vagy mind­két oldalukon bogácsolhatók. Hallás részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents