9890. lajstromszámú szabadalom • Füstemésztő tüzelés

Megjeleni 1897. évi november lió 25-én. MAGY. ^J KIR SZABADALMI jBa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9890. szám, II/c. OSZTÁLY. Füstemésztő tüzelés. EGGENBERGER SYLVESTER ÉPÍTŐMESTER BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 5-ike. A találmány tárgya egy füstemésztő tii- / zelőberendezés, mely a csatolt rajzlapon az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán keresztmetszetben, a 3. ábrán fölülnézetben látható. A berendezés lényegében egy a tüzelés fölött kifeszített boltozatból áll, melyet kü­lönös alakú a téglák képeznek. A téglák b kivágásokkal, továbbá ezekre merőleges c légvezető csatornákkal vannak ellátva, me­lyek egymással és a tüzelés falában levő d légcsatornával közlekednek. A rostélyon fejlődött füstgázok a b kivá­gásokon át jutnak a kazánba, a boltozat izzásba jön és a c csatornáin átáramló leve­gőt fölmelegíti. Ez az előmelegített levegő a füstgázokkal bensőleg keverődik, és azo­kat tökéletesen elégeti. SZABADALMI IGÉNY. Füstemésztő tüzelőberendezés, az által jel­lemezve, hogy a rostély fölött egy bol­tozat van kifeszítve, melynek a téglái b kivágással és a d légvezetőcsatornával közlekedő c légvezető csatornával vannak ellátva, úgy, hogy a boltozat b nyílásán áthatoló füstgázok a boltozatot fölhevít­sék és az így előmelegített levegő, mely a c csatornákon áramlik ki. a füstgázo­kat teljesen elégesse. (1 rajzlap melléklettel.) i'al'as részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents