9839. lajstromszámú szabadalom • Gőzkazáncső-kaparó

Megjelent 1897. évi november lió 23-án. MAGY. KIR. SZABADALMI IIIVATA L SZABADALMI LEÍRA8 9839. szám. V/e/3. OSZTÁLY. Gó'zkazáncső-kaparó. CSASZNEK JÓZSEF KERESKEDŐ ÉS FÁTER JÁNOS GÉPÉSZ TEMESVÁROTT. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 11-ike. Jelen találmány tárgya gőzkazáncső-ka­paró javítására vonatkozik, melynek segé­lyével a kazáncső tökéletes tisztítása a cső­falak megrongálása nélkül lehetséges. Mellékelt rajz 1—3. ábráján ezen cső­kaparó különféle kiviteli módjai vannak föltüntetve. A javítás lényege abban áll, hogy a csőkaparó vége felé kisebbedő átmérőjű csigaalaku résszel van ellátva és a tisztítandó cső kazánkövét és piszokját csigafúrók módjára eltávolítja. Az 1. ábra szerint a kúpalakú rúd vége felé kisebbedő átmérőjű b csigaalakú rész­szel van ellátva. Ezen készülék főképpen csövek előtisztítására haszuáltatik. 1 a ábra ezen készülék keresztmetszetét mutatja. A 2., 2a és 2b ábrák egy ismert mód szerint szerkesztett csőkaparó oldalnézetét, fölülnézetét és keresztmetszetét mutatják, melynél a d tekercsrugó segélyével egy­mástól bizonyos távolságban tartott c c1 pofák b csigaalakú résszel vannak ellátva. Ezen kaparó" különféle átmérőjű csövek tisztítására alkalmas. A 3., 3a és 3b ábrák egy a 2. ábrák sze­rinti kiviteli módot rugók nélkül és csak egy pofával, oldalnézetben és keresztmet­szetben mutatják. SZABADALMI IGÉN/. Gőzkazáncső-kaparó. jellemezve az által, hogy a kúpalakú (1. ábra) vagy vége felé kisebbedő lapos vagy tetszés szerinti alakú pofa (3. ábra), illetőleg két (c c1 ) vagy több részből álló d tekercsrugó segélyével magasban tartott pofák vége felé kisebbedő átmérőjű b csigaalakú résszel vannak ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) ("alias rész+ónytársaság nyomdája Budapesteii

Next

/
Thumbnails
Contents