9809. lajstromszámú szabadalom • Önműködő sodronyfeszítő készülék

Megjelent 1897. évi november hó 19-én. MAGY. glg KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS T 9809. szám. V/a. OSZTÁLY. Önműködő sodronyfeszítő készülék. KAUFMANN BERTALAN GYÁRIGAZGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 27-ike. Ezen uj önműködő sodronyfeszítő készü­lék czélja a központi váltó és jelzőállító berendezéseknél alkalmazott kettős sodrony­huzalok mindegyikében külön-külön a változó hőmérséklet mellett is állandó és egyenlő nagy feszültséget önműködőlég létrehozni, minek folytán a sodronyvezetékeknek az évszak változása által szükségessé vált kéz­zel való szabályozása elesik. Csatolt rajz 1. ábrája a sodronyfeszítő­készűléket — a sodronyok egyenlő feszült­ségével — oldalnézetben tünteti elő; a 2. ,ábra igyanez fölülről nézve; a 3. ábra a készü­ket elölnézetben, a sodronyok egyenlő jsziütsége mellett, a 4. ábra pedig a ídronyok különféle feszültsége mellett a észűlék hatását vázlatosan ábrázolja. A berendezés és annak működési módja a következő : Valamely váltó vagy jelzőemeltyűtől jövő kettős sodronyvezeték p p (1. ábra) először a és b szilárd, azután c és d laza és végre e és f szilárd korongokon át egy váltó vagy jelző állító készülékhez vezettetik. A c és d korongok (1. és 2. ábra) á w tengelyen levő m súlyemeltyű u és v fúrataiban ágyalt g és h emeltyűk g és r csapjain forognak. A g és h emeltyűkkel (1. és 4. ábra) az s és t forgattyúk szilárdan vannak összekötve, j melyek az i összekötő rudakkal együtt a g, h, s, t, forgattyú rendszert alkotják, mely­től az l vezető íven csúszó k szorítópofa kényszer mozgású föggőségben áll. A sod­ronyhuzal szükséges feszültsége az n feszítő súlynak az m emeltyűn való beállítása által éretik el. Ha a váltó vagy jelző emeltyű nyugvó helyzetben van, úgy a p p kettős sodronyhuzal mindkét felében az n feszítő súly által előidézett egyenlő feszültség ural­kodik. Ennek következtében a r, és d koron­gok q és r forgópontjai az m súlyemeltyű középsíkjában maradnak és a g, h és s, t forgattyúrendszertől függő k szorítópofának oly helyzetet adnak, hogy ezen szorítópofa a vele szilárdan összekötött m súlyemeltyű­vel együtt a l vezetőíven csúszhat. A váltó vagy jelző emeltyű nyugvó hely­zetében tehát az m súlyemeltyű a sodrony­huzalnak hőmérséklet változás esetén beál­lott hosszváltozásához képest fölfelé vagy lefelé lenghet, mi által a sodronyok lazulása vagy túlfeszülése kizáratik. Ha az állító emeltyűt átváltjuk, úgy a húzó sodronyban a feszültség növekszik, míg az eresztő sodronyban ennek megfelelő­leg csökken. Ezen feszültségi különbözet következtében az r és q csapok (4. ábra) J az m súlyemeltyű középsíkjából kilépnek;

Next

/
Thumbnails
Contents