9798. lajstromszámú szabadalom • Biztosító készülék pénztárszekrényekhez és hasonló czélokra szolgáló helyiségekhez

Megjelent 1897. évi november hó 16-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 9798. szám. VII/,j- OSZTÁLY. Biztosító készülék pénztárszekrényekhez és hasonló czélokra szolgáló helyiségekhez. DR CZEKELIUS DÁNIEL TISZTI ORVOS NAGY-SZEBENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 8-ika. A találmány tárgya pénztárszekrények és értéktárgyak megőrzésére szolgáló tartá­lyok és helyiségek biztonsági berendezésére vonatkozik. A berendezés lényegében abban áll, hogy a biztosítandó helyiségeket kettős falakkal látjuk el, melyek belső üregét légmentesen elzárjuk. Ebbe az üregbe erősen sűrített vagy ritkított levegőt zárunk be. Mindegyik üregben egy-egy manometer van elhelyezve, mely a légtereken átmenő elektromos vezeték áramkörét mindaddig zárva tartja, míg a manometerre ható nyomás nem változik. Ha a pénztárszekrény falát megfúrják, vagy más módon megsértik, levegő száll el vagy áramlik be, az illető manometer a vezeté­ket megszakítja és egy ismeretes szerkezetű riasztó készülék működésnek indul. Ha ajtók vannak alkalmazva, ezek üregében is igen természetesen manometert kell elhe­lyezni, a megfelelő vezeték pedig a vezeték egyéb részeivel alkalmas kontaktusok segé­lyével oly módon kapcsolandó, hogy az ajtó nyitásánál az áram megszakadjon. A csatolt rajzlap sematikusan egy pénz­társzekrényhez való ily berendezést mutat. a a sűrített levegővel telt üreges fal, b az ugyanoly levegővel telt üreges ajtó, c a kén­eső manometer, d az áramvezeték, 12 3 4 az ajtó és a fal vezetékének kontaktusai I II III és IV ama kontaktusok, melyek segélyével a pénztárszekrény vezetéke a pallón elhelyezett e vezetékhez csatlakozik. f a telep, </ a riasztó vezetékbe kapcsolt relais. Az I II III IV kontaktusok azt idé­zik elő, hogy az áram akkor is megszakad, ha az áramkört megszakítjuk. SZARADALMI IGÉNY. Biztosítás pénztárszekrényekhez, tartályok­hoz és értéktárgyak megőrzésére szol­gáló helyiségekhez, az által jellemezve, hogy ezeket üreges, légmentesen elzárt a falakkal és b ajtókkal látjuk el, melyek üregébe sűrített vagy ritkított levegőt zárunk és melyeken egy d áramvezeték megy át, mely üregek mindegyikébe egy-egy manometerhez hasonló c kon­taktus készülék van elhelyezve, úgy hogy ha a manometer cső egyensúlyi viszo­nyai az oldalfalak vagy ajtók föltörése vagy megfúrása által megzavartatnak, az illető c manometer a d vezetéket meg­szakítja és így a riaszt óniü áramkörét zárja, míg az ajtó és az oldalfalak vezetéke, úgyszinte pénztárszekrények esetében a d vezeték és telepéhez vezető vezeték között a kapcsolat 1 2 3 4. illetve I II 111 IV kontaktusok segélyével tör­ténik, úgy, hogy ha az ajtót nyitjuk vagy a pénztárt elmozdítjuk, az áram ugyan­csak megszakadjon. (1 rajzlap melléklettel.) 1'ALtAS KÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTÉ?.

Next

/
Thumbnails
Contents