9779. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízfestékek előállítására

Megjelent 1897. évi november l»ó í (>-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9779. szára. • IV/f- OSZTÁLY Eljárás vízfestékek előállítására. SCHEUER KÁROLY FÜRDŐBÉRLŐ ÉS BRUNOTTE FERDINÁND FESTŐ TEPLITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 14-ike. A találmány tárgya egy eljárás vízfesté­kek előállítására és ezélja az, hogy a fes­tékhez kevert enyv által okozott megrepe­(lés és leleveledzés, valamint az úgyneve­zett enyvfoltok keletkezése és a festék el­türlődése meggátolható legyen. Az új eljárás abban áll, hogy a vízfes­tékekhez, melyeket száraz állapotban tar­tunk el, dextrint és kevés salicylport adunk. Ennek következtében az előbb jelzett hát­rányok teljesen elmaradnak. Ha a festékeket falak festésére használ­juk, ezek egy ideig nedvesek maradnak, úgy hogy a káros foltok nem képződhetnek. Fő­előnye az eljárásnak az, hogy az enyvfőzés teljesen elmarad, a festék az időjárásnak ellenáll és nedvesség hatása következtében" rothadásnak alávetve nilies. A festék előkészítése czéljából a festéket rázó dobokban a jelzett anyagokkal össze­keverjük, minek következtében használaton kész nyers anyag kész. Ha a festéket ned­ves úton állítjuk elő, a festéket vízzel ke­verjük. ezután gypszlemezeken vagy pá­roló csészékben bepároljuk és megszára­dása után őrlő malomban megőröljük. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás száraz vízfestékek előállítására, az által jellemezve, hogy dextrint és kevés salicylport adunk a festékhez és így a festék leveledzését és etörlődését meg­gátoljuk. Mniids részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents