9746. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új, közvetlenül festő anyagok előállítására

Megjelent 181)?. évi november hó lO-éu. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 9746. szám. iV/f- OSZTÁLY. Eljárás új közvetetlenül festő anyagok előállítására. VIDAL HENRY RAYMOND VEGYÉSZ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 14-ike. Ha paramidaphenol hat parasulfanilsavra, akkor új kék festő anyagot kapunk. Például: Kavarószerkezettel ellátott vas­edényben olajfürdőben körülbelül 170°-ra fölhevítünk: körülbelül 17'3 kg. parasulfanilsavat és » 110 » paramidophenolt. A tömeg folyóssá válik és két-három órai hevítés után igen kemény kékes-fekete anya­got kapunk, mely a keverőszerkezet meg­állítása által jelzi a reakczió befejeztét. Az ilyen módon kapott festőanyag a gya­potot alkalikus fürdőben közvetlenül erősen kékre festi. Analóg testek nyerése czéljából ezen re­akcziónál helyettesíthetjük a parasulfanil­savat naphtionsavval vagy ruetasulfanilsav­val és végre sulfocresylamin savakkal. Ha a paramidophenolt orthoamidophenollal helyettesítjük, akkor vöröses-fekete festő­anyagot kapunk. Például: Úgy mint a fönti példában he­vítünk körülbelül 17 3 kg. parasulfanilsavat és » ll'O » orthoamidophenolt. Ekkor vöröses-fekete anyagot kapunk, mely alkaliákban fekete színnel oldódik és a gya­potot direkt festi. Ha az orthoamidophenolt metamidophe­nollal helyettesítjük, sárgás-barna festéket kapunk. Hasonlóképpen helyettesíthetjük a para­midophenolt at —aa amidonaphtollal. Ha az első példában 110 kg. paramido­phenolt ugyanolyan súlyú paraphenylendiam­mal helyettesítjük, savakban oldható ibolya­festéket kapunk. Ezen reakczióhoz megfelelő mennyiségű glycerint adunk, hogy pászta­szerű tömeget kapjunk, miután a parasulfa­nilsav és paraphenylendiamin keveréke csak kevéssé olvad. A paraphenylendiamin még helyettesít­hető az x2 naphtendiaminnal. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás új közvetlenül festőanyagok elő­állítására, jellemezve az által, hogy para­sulfanilsav hat paramidophenolra, oly czélból, hogy kék festőanyagot állítsunk elő, mely alkalikus fürdőben a növényi rostokat közvetlenül festi. 2. Az 1. alatti eljárásnál a parasulfanilsav helyettesítése naphtionsavval, metasulfa­nilsavval vagy sulfocresylaminsavakkal.

Next

/
Thumbnails
Contents