9745. lajstromszámú szabadalom • Eljárás paradioxythiazin előállítására

Megjelent 1897. évi november lió 11-én. MAGY. iffer KIR. SZABADALMI 3 HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9745. szám. IVlt OSZTÁLY. Eljárás paradioxythiazin előállítására. VIDAL HENRY RAYMOND VEGYÉSZ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 14-ike. Ha paramidophenolt kénnel hevítünk, am­moniak szabadul föl, mely a reakcziónál közreműködik, a mennyiben a keletkező paradioxythiazinra hat, ezt. molekulát mo­lekulával kondenzálja és paradioxytetraphen­trithiazint ad. Ezen reakcziónál csak nagyon kis meny­nyiségű paradioxythiazin nyerhető. Én már most azt találtam, hogy az eset­ben, ha a kén egyenlő mennyiségű para­midophenolra és hydrochinonra hat, a kén behatása folytán fölszabaduló ammoniak a kén jelenlétében a hydrochinonra gyakorol hatást, mely azután a maga részéről is pa­radioxythiazint ad. Ennél fogva már nem reagálhat arra a paradioxythiazinra, mely a paramidophenolból képződött, hogy ezt pa­radioxytetraphentrithiazinná kondenzálja. A reakczió terméke csaknem kizárólag paradioxythiazin. így például kavarókészűlékkel ellátott vasedényben hevítünk: körülbelül 11 kg. paramidophenolt, körülbelül 11 kg. hydrochinont és » 3-2 » ként. A tömeg megszilárdulása — a kavaró­készülék megállítása által — jelzi a reak­czió befejezését. A terméket natriumcarbonatban való föl­oldás útján tisztítjuk és csaknem kizárólag paradioxythiazinból áll. Hogy ugyanilyen körülmények között para­midoxythiazint kapjunk, a ként egyenlő mennyiségű paramidophenol, paraphenylen­diamin és hydrochinon keverékére enged­jük hatni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás paradioxythiazin és paramidoxy­thiazin előállítására, jellemezve az által, hogy kén hat paramidophenol és hydro­chinon. illetőleg paramidophenol, para­phenylendiamin és hydrochinon keve­rékére. 2. Az 1. igényben jellemzett eljárás szerint előállított paradioxythiazin és paramid­oxythiazin, mint az ipar új terméke. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents