9744. lajstromszámú szabadalom • Új carboxyltermékek, melyek a triphenylmethan amido- vagy phenol- és amido- és phenolvegyületeinek származékai

Megjeleni 18í)7. évi november lió 10-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9744. szám. IV/f. OSZTÁLY. Új carboxyltermékek, melyek a triphenylmethan amido- vagy phenol- és amido-és phenolvegyületeinek. származékai. VIDAL HENRY RAYMOND VEGYÉSZ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 14-ike. Ezen találmány tárgya oly carboxylter­mékek, melyek a triphenylmethan, amido­vagy phenol és amido- és phenol vegyüle­teinek származékai. Ezen termékeket következőképpen kapjuk: Zománczozott tartályban, olajfürdőben 24 órán át hevítünk: kb. 13 kg. salicylsavat, « 20 « phenolt, « 25 « oxalsavat és « 15 « kénsavat. A keletkező terméket 10-szer annyi súlyú vízbe hozzuk és a phenol-fölösleget gőz­árammal eltávolítjuk. A vizet leöntjük és a terméket egyenlő mennyiségű metanat­riumbisulfitnak 10-szer annyi vízben való oldatával tisztítjuk. Metabisulfitban való oldatából a festő­anyagot kénsavval kicsapjuk. A kénessavat forralás útján elűzzük. Ezután a festőanyagot szűrés útján elkii­lönbítjük és megszárítjuk. A termék az aurinnak monocarboxylderi­vatja. A di- és tricarboxyl termékeket hasonló körülmények között kapjuk meg, a mennyi­ben egyszerűen a salicylsav és phenol kö­zötti arányt változtatjuk. A dicarboxylsav számára veszünk : kb. 25 kg. salicylsavat és « 10 « phenolt és a tricarboxylsav számára kb. 37 kg. salicylsavat. Ez utóbbi termék előállításánál phenolt nem használunk. Mindkét esetben az oxalsav és kénsav aránya ugyanaz, mint a mono-carboxylsav előállításánál. A carboxylcsoport ortho-helyzetben van a phenol csoporthoz viszonyítva. Ha azonban metaoxybenzoesavat hasz­nálunk, akkor megkaphatjuk azon terméke­ket is, melyekben a carboxylcsoport meta­helyzetben van. Az oxy naphtoésav ugyanezen viszo­nyok között úgy reagál, mint a salicylsav és az oxybenzoésav. Ha az oxycarboxyl termékek helyett amidocarboxyl termékeket használunk, pl. ortho- és metamidobenzoésavat és máskü­lönben ugyanazon körülmények között já­runk el, akkor olyan termékeket kapunk, melyekben a phenolcsoportok részben vagy egészen amido csoportokkal vannak he­lyettesítve.

Next

/
Thumbnails
Contents