9732. lajstromszámú szabadalom • Nyomásszabályozó és biztonsági készülék mindennemű zárszerkezetek működtetésére

Megjelent 18!)7. évi november lió 10-én. MAGY. jg| KIR. SZABADALMI ^Sg^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 97B2. szám. VH/b. OSZTÁLY. Nyomás-szabályozó és biztonsági készülék mindennemű zárószerkezetek működtetésére. KRÜGER NÁNDOR MÉRNÖK ROSTOCKBAN (NÉMETORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát oly nyomás szabályozó és biztonsági készülék képezi, mely a legváltozatosabb módon alkalmaz­ható, így pld. mindennemű zárószerkezetek, szelepek, csapok, tolattyúk, ajtók és zsilip­táblák nyitására és zárására, továbbá a nyo­másnak tartályokban, víz- és gőzvezetékek­ben való szabályozására, valamint folyadé­kok szintjének szabályozására, nyomó veze­tékeknek balesetek alkalmával való elzárá­sára, biztonsági szelepek nyitására és üzem­zavaroknál a gőzkazánok füst-toiattyúinak elzárására és biztonsági szelepek nyitására viharban, a hajócsavar kicserélésénél, a gépbe bocsátott gőz szabályozására, balese­teknél a vészkijáratok, csapóajtók és más effélék nyitására, vagy zárására stb. A jelen találmány tárgyát képező készü­léknek czélja abban áll, hogy: 1. a fejlesztés helyén uralkodó teljes nyomást a P dugattyú hajtására és ennek közvetítésével az egyes zárórészek nyitására és zárására alkalmazhassuk; 2. a készüléket igen érzékennyé tegyük, úgy, hogy az a legminimálisabb nyomásvál­tozásnál működésbe lépjen; 3 a záró közegekre ható munkadugattyú­nak tetszőleges nagyságú löketet, nyomást, valamint tetszőleges sebességet kölcsö­nözzünk. A 3. alatt említett eredmények különösen nagy nyomás alatt álló nagy méretű csövek nyitásánál és zárásánál igen fontosak. A mellékelt rajz 1., 2. és 3. ábrái a talál­mány tárgyát képező készüléknek három f'oganatosítási alakját mutatják be függélyes metszetben. A készülék berendezése a következő: A készüléknek az 1. ábrában föltűntetett foganatositási alakja a C munkahengerből a P munkadugattyúból és a munkahengerrel az e bebocsátó és az a kibocsátó csatornák által összekötött St kormányhengerből, továbbá a K kormánydugattyúból áll. A K kormánydugattyú az egyik fölűletén az E nyílás folytán a fejlesztési telepen uralkodó nyomás alatt, másik fölűletén pedig, az i*' nyíláson át, a fogyasztási hely nyomása alatt áll. A 2. és 3. ábrák szerint foganato­sított készüléknél a K kormánydugattyú az f rúgó Illetőleg a g súly nyomása alatt áll. Az A nyílás állandóan nyitva a kibocsátó csővel közlekedik. A K kormánydugattyúk akként vannak méretezve, hogy azok normális körűimé-

Next

/
Thumbnails
Contents