9687. lajstromszámú szabadalom • Nyakkendő-megerősítés

Megjelent 1897. évi november hó 4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9687. szám. 1/2. OSZTÁLY. Nyakkendő megerősítés. SEBELIN ÁGOST JÁNOS TIVADAR NASZÁDKAPITÁNY KIELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 9-ike. Jelen találmány tárgyát oly nyakkendő megerősítés képezi, mely különösen a föl­találó által külön védett hármasgomb, de közönséges gallérgomboknál is alkalmazható. Az új nyakkendő megerősítő a mellékelt rajzban van bemutatva és pedig: 1. ábrában elölnézetben közönséges gomb­nál, 2. ábrában hármasgombnál. 3. ábrában a 2. ábra oldalnézete. Az 1. ábrában látható paizsalakú f ka­pocs, mely fölül nyelvalakra van kiképezve, mely d é se lemezekből áll. Ezek között | van a c hasíték. Ezen hasíték közvetítésé­j vei a d és e lemezek az a gomb szára fölé I nyúlnak, melynek b koronája az /' kapocs-I csal szoros összeköttetésben lévő nyakra­] valót szorosan tartja meg helyzetében. A 2. ábra a két d és e lemez, a hármas gomb h és i feje közé nyúlik, mi által a nyak­kendő a hármas gomboknál is helyzetében biztosíttatik. SZABADALMI IGÉNY. Nyakkendő megerősítő, jellemezve d e hasí­tott nyelvvel bíró f kapocs által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents