9673. lajstromszámú szabadalom • Hordozható száraz elem gyanánt berendezett villamos akkumulátor

Megjelent 1897. évi november lió 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 967B. szám. Vll/g. OSZTÁLY. Hordozható szárazelem gyanánt berendezett villamos akkumulátor. JUNGNER ERNŐ WALDEMÁR BÖLCSÉSZETHALLGATÓ STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 november hó 16-ika. A körülmények, melyek eddig a Lalande által szerkesztett cziuk-, marókáli- réz­oxydból álló elemnek a technikában villa­mos akkumulátorképen való alkalmazható­ságát gátolták, főleg a következők: 1. A megtöltésnél a negatív elektródán keletkező poralakú rézoxyd, ha belőle nagyobb mennyiség keletkezett, teljesen elveszti vezető képességét s belőle áramot többé nem kaphatunk. 2. A maró káli-oldat lassankint szénsavat vesz föl a levegőből és karbonattá alakúi, mely czinkoxydot nem képes oldani. 3. A töltés alatt a fönti akkumulátor­% elemnek positiv elektródáján lecsapódott czink, por alakjában ülepedik le, mely leválik és aláhull, tehát a vegyi folyamat­ban többé nem vehet részt. Hogy ezen bajokat elkerüljék, különböző elrendezéseket hoztak létre. Hogy a réz­oxydot jobb vezetővé tegyék, azt lemezekbe öntik vagy sajtolják, melyek elektródák gyanánt szolgálnak, vagy pedig finom réz­drót hálóból a beléje sajtolt rézoxyddal egy vázat alkottak. Hogy a czinkcsapadékot szilárdabbá és összefüggőbbé tegyék, az elemet a töltés alatt fölmelegítették, vagy hogy czinkpornak aláhullását meggátolják. a positiv elektródát is finom fém-drótháló alakjában rendezték el. Hogy a szénsav befolyását megakadályozzák, az elektrólytre indifferens kisebb fajsúlyú folyadékot pl petroleuinot és hasonlókat öntöttek. Hogy ezen berendezések nem alkalmasai ezen bajoknak gyakorlatias elhárítására leginkább azon körülményekből tűnik ki hogy az említett akkumulátort az ólom­akkumulátorokat sok tekintetben túlszár­nyaló előnyeinek daczára, hygy t. i. sokkal kisebb súlyú, előállítási és szállítási költ­sége kisebb, kezelése a töltésnél könnyű, hogy nyugalomban maradandósága igen nagy — a gyakorlatban nem igen alkal­mazzák. A jelen találmánynak tárgya a fölint em­lített bajokat főleg két elrendezés által meg­szünteti : 1. Az által, hogy az akkumulátort porosus (poralakú vagy szálas, legczélszerűbben kissé elasztikus) vagy gelatinszerü anyag­gal beszárítjuk. a) meggátoljuk a positiv elektródánál leváló, poralakú czinknek aláhullását; b) s meggátoljuk a szénsav behatását. 2. Az által, hogy a fémmasszához graphitot adunk, annak vezetőképességét teljes mér-

Next

/
Thumbnails
Contents