9650. lajstromszámú szabadalom • Újítás vízcsöves kazánokon

t) Megjelent 1897. évi november lió 3-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9650. szám. V/e/a. OSZTÁLY. Újítás vízcsöves kazánokon. IFJ. MAKIN EDE GYÁROS MANCHESTERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 17-ike. A jelen találmány tárgyát vízcsöves (pl. Babcock-Wilcox, Belleville és hasonló rend­szerű) kazánoknál alkalmazható gőztúlhevítő képezi a szokásos módon a vízcsőrendszer­ben, vagy részint ebben és részint más hasonló, a jelen találmány szerint túlheví­tésre használt szerkezetben fejlesztett gőz számára. A gőz túlhevítésére vagy fejlesztésére szolgáló ezen szerkezet egy sor űrös falú gőz- vagy víztartályból áll, melyek előnyö­sen kúpos fúvókák gyanánt foganatosíthatók és akként vannak a fiisthuzamokba beik­tatva, hogy tágabb végük az egyes, előttük lévő fúvókáknak szűkebb vége fölé nyúl, a nélkül, hogy azt érintené. A tijzgázok a nagy fűtő fölülelet képező ezen űrös falú edényeket átjárják és körüláramolják. A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgya egy Babcock és Wilcox-rendszerű vízcsöves kazánon való alkalmazásában van példaképpen bemutatva. Az 1. ábra gőzösítő szerkezetet tüntet föl hosszmetszetben A 2. ábra a túlhevítésre szolgáló szer­kezetnek ugyancsak hosszmetszete. a a hengeres kazán, b a füsthuzamok, c a tüzelő rostély és d a tűzgát; e az űrös falú fúvókák, melyek az I. ábrában a gőz fejlesztésére szolgálnak és ezért az f víz­bevezető cső által az a kazánnal vannak összekötve. Minden egyes e fúvóka csőtoldatok által az f csőhöz és az i elvezető csőhöz van kapcsolva, mely utóbbi körülbelül a víz­szint magasságában van a kazánnal össze­kötve. A tüzelő gázok az e fúvókákat át­járják és körüláramolják, melyek nagy fűtő fölíilet képeznek, úgy ezen fúvókákban, valamint a rézsútos n vízcsövekben is fej­lesztetik gőz A 2. ábrában hasonló szerkezet által a gőz túihevíttetik. Ezen berendezés az 1. ábrá­ban föltüntetett berendezéssel kombinálva, vagy a helyett alkalmazható. A 2. ábrában föltüntett szerkezetnél min­den egyes e fúvóka egy-egy csőtoldat által a kazán gőzterével közlekedő j gőzbevezető csővel és a gőzt a fogyasztási helyre vezető k csővel van összekötve. SZABADALMI IGÉNY. Vízcsöves kazánoknál, a füsthuzamokba beiktatott és a gőz fejlesztésére vagy túlhevítésére szolgáló űrös falúé edények­nek elrendezése, melyeken a tüzelőgázok átjárnak és melyeket az utóbbiak körül­áramolnak, (2 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents