9638. lajstromszámú szabadalom • Szétszedhető gyümölcsállvány

3Ieg;jelent 18Í)T. évi november Iió 2-án. MAGY. tSW KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 9638. szám. X/b. OSZTÁLY. Szétszedhető gyümölcsállvány. DRACK KÁROLY FÜRÉSZMŰ BIRTOKOS SGHARNSTEINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 22 ike. Jelen találmány tárgyát egy szétszedhető gyümölcsállvány képezi, mely szétszedhető voltánál fogva, bárhol könnyen fölállítható. Mellékelt rajzban (1. ábrában) egy egy­szerű, és & ábrában egy kettős állvány van Eltüntetve, melyek előlnézetét 2. ábra mutatja A B állvány-lábazatok a oszlopokból áll­nak, melyek egymással a b rudak által állanak oldható összeköttetésben. Ezen b rudakra a lépcsőzetes c hordléczeket, és ezekre a gyümölcs elhelyezésére szolgáló, és az A B állvány-lábazatokat kereszt­irányban összekötő d léczeket könnyen old­ható kapcsolattal alkalmazzuk. A 4. ábrából, mely a 3. ábrának x y szerinti metszete, látható a b rúd a ráhelye­zett c és d léczekkel. A d léczek e hasadékokkal bírnak, úgy hogy a levegő a gyümölcsöt mindenoldalról körüljárhatja. SZABADALMI IGÉNY. Szétszedhető gyümölcsállvány, jellemezve a függélyes és egymás között b rudak útján oldhatóan összekötött a oszlopok, és a b rudakra helyezett c hordléczekkel összeköttetésben álló e hasadékokkal ellátott, és a gyümölcs elhelyezésére szolgáló d léczek által, melyek egyúttal a két A és B lábazatokat egymással összekötik: a gyümölcs elhelyezése és megőrzése czéljából (l rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Bufapestrn

Next

/
Thumbnails
Contents