9617. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárfék

Megjelent 1897. évi október hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 9617. szám. XX/c. OSZTÁLY. Kerékpár-fék. Du KOOLWYK HEBMANN ÜGYVÉD BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát kerékpárok szá­mára való fék képezi, mely úgy a kormány­kerékre, mint a hajtókerékre alkalmazható. Mellékelt rajzban: 1. ábra a féket egy kerékpár hajtókerekére alkalmazva, oldalnézetben, 2. ábra homloknézetben mutatja, 3 ábra egy kerékpárt mutat, melynél a kormánykerék és a hajtókerék a találmány -beli fékkel van ellátva, 4. és 5. ábrák egy kettős fékké kiképzett kiviteli alakot tüntetnek föl. A féket a a villaágak képezik, a melyek hegyei lefelé vannak görbítve, és csattal ellátott szíjak­segélyével foroghatólag vannak a kerékpár­váz s keresztrúdjához erősítve oly módon, hogy a a villaágak a fékezendő kerék fölé nyúlnak, a a villaágak b emelőkarrá vannak meghosszabbítva (1. és 2. ábrák), a a villa­ágakon, valamint a b emelőkaron a1 ken­gyelek vannak, melyekre d dl húzózsinegeket erősítünk. A fékezés oly módon történik, hogy d zsineg meghúzása által a féket az 1. ábrában föltüntetett pontozott állásba hozzuk, minek folytán a kerékabroncs az a a villaágak közé szorul. A nyíl irányában forgó kerék rugalmas abroncsa annál erősebben fog súr­lódni az <i a villaágak között, minél erő­sebben húzzuk a d zsineget. A féket úgy is elhelyezhetjük, hogy az a a villaágak a forgásponttól balra, b emelő­kar pedig jobbra nyúljék. Ez esetben a fékezés gyöngébb. A féket ugyanilyen elrendezéssel a kor­mánykerék villáján is alkalmazhatjuk, vala­mint a féknek a kerékpár s keresztrúdjához való megerősítésére csattal ellátott szíj helyett más szerkezetet is használhatunk, úgyszintén b emelőkar is elmaradhat az esetben, ha d zsineget is a a villaágakra kötjük, és a kerékpárvillára erősített csiga segélyével úgy vezetjük, hogy d zsineg a a villaágakat lefelé húzza. A 4. és 5. ábrabeli kiviteli alaknál két fékező villa van; erős fékezés elérése czél­jából a hátra nyúló villával, gyöngébb féke­zéskor az előre nyúlóval fékezünk, oly módon, hogy vagy a d zsineget vagy d1 zsineget húzzuk meg. A 3. ábrában föltüntetett kerékpár mindkét kereke két villás fékkel van ellátva. d dl zsinegek helyett úgy az egy villás, mint a két villás féknél rudak is alkalmaz­hatók. Közönségesen elégséges az előre irányuló villával való fékezés; a hátra nyúló villa

Next

/
Thumbnails
Contents