9559. lajstromszámú szabadalom • Újítás fonó- és előfonógépek nyújtóhengereinek burkolatain

Megjelent 18í)7. évi október hó 226-én. MAGY. {ÉHí IÍIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 9559. szám, XIV/a. OSZTÁLY. Újítás fonó- és előfonó gépek nyujtóhengereinek burkolatain. MARGULIES JESAIAS MÉRNÖK ÉS BÖHME ALBERT FONÓMESTER LODZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 9 ike. A fonó és előfonógépek nyújtóhenge­reinek beburkolására bőrt használtak, mely azonban a követelményeknek csak nagyon kevéssé felelt meg. Nagy megterhelés esetében a bőrburkolat már rövid időn belül megránczosodott és meglazult, mi által a ter­mék egyenletessége és minősége kárt szen­vedett. Bőrburkolat esetében a nedves álla­potban való fonás lehetetlen, a mennyiben a bőrburok enyvezése föloldódik és a szál összeszorítódik, minek következtében a hen­ger további fonásra alkalmatlanná válik. Ezen hátrányok elhárítása képezi ezen találmány czélját. Ezen új burok mellékelt rajz szerint két rétegből, még pedig egy lágy rendesen fehér a gummirétegből és egy kemény vagy fél­kemény fekete b gummirétegből van alkotva. Ezen új burkolatot úgy kell előnyösen al­kalmazni, hogy a hátsó hengert (1. ábra) előbb a lágy és erre a kemény gummiréteg­gel burkoljuk, míg a mellsőhengeren (2. ábra) épen ellenkezőleg a lágy guinmiréteget illesztjük legkívül. A burkolat széleit kúposán beesztergáljuk azon czélból. hogy a nyers­anyagnak a végeiken való fölgombolyódását megakadályozzuk abban az esetben, ha a gépet folyékony ásványolajjal kenjük. Hogy az ásványolajnak a külső lágy gummiburko­latra való káros behatását megakadályozzuk, a belső b kemény gummiburkolatot úgy alakítjuk, hogy ez a henger külső végeit is befödje (2. ábra.) SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás fonó és előfonógépek nyújtóhenge­reinek burkolatain, jellemezve az által, hogy a hengereket lágy és kemény vagy félkemény gummirétegekkel burkoljuk. 2. Az 1. alatt igényelt újítás egy kiviteli alakja, jellemezve az által, hogy a hátsó nyújtóhengereket előbb egy lágygummi, azután erre egy kemény vagy félkemény gummiburkolattal látjuk el, míg ellenben a mellső hengereket előbb a kemény vagy félkemény és csak erre a lágy­gummiréteggel burkoljuk. 3. Az l. alatt igényelt burkolat egy kiviteli alakja, jellemezve az által, hogy a fölső hengerek belső kemény vagy félkemény gummiburkolata egészen a hengerek vé­géig van vezetve azon czélból, hogy az ásványolajnak a fölső lágygummirétegre való káros behatását megakadályozzuk. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMOAJ* GUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents