9532. lajstromszámú szabadalom • Czérnacsomagolás

Megjelent 1897. évi október hó 21-én. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI JGGH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9532. szám. I/a. OSZTÁLY­Czérna-csomagolás. GÜTERMANN ÉS TÁRSA CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márezius hó 31-ike. Ha a czérna bármely végét megfogjuk, a szükségelt czérnahoBSzt kihúzhatjuk, a czérna többi része pedig a hüvelyben marad. SZABADALMI IGÉNY. Csomagolás bármily czélnak szolgáló czérna számára, jellemezve az által, hogy a czérna egy papirból vagy egyéb anyag­ból készült b hüvelyben úgy van össze­hajtva, hogy a czérna mindkét c vége kinyúlik, miáltal tetszés szerinti czérna­hossz kihúzható. Jelen találmány bármily czélnak szolgáló czérna csomagolására vonatkozik és az eddig forgalomban levő csomagolásoktól annyiban különbözik, hogy a csomagolásból csak annyi czérna húzható ki, a mennyi épen a munkához szükséges, miáltal haszontalan fölgöngyölítés és a czérna megsértése ki van zárva. Mint mellékelt rajzból és a m. kir. szaba­dalmi levéltárban őrzött mintából látható, a czérna egy papirból, vagy egyéb anyagból készült b hüvelyben egymás mellett van összehajtva, úgy hogy két c vége a hüvely­ből kinyúlik. (1 rajzlap melléklettel). Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents