9529. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék kiemelkedő mintákkal ellátott falburkolatok előállítására

Megjelent 181)7. évi október hó 21-én. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9529. szám. VlII/f. OSZTÁLY. Eljárás és készülék kiemelkedő mintákkal ellátott falburkolatok előállítására. F. H. FRÖHLICH & SON CZÉG CHRISTIANIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 13-ika. Kiemelkedő mintákkal ellátott kárpitokat és falburkolatokat eddig oly módon állítanak elő, hogy a kész anyagot, például papírt, két kivert lemez között sajtolják s egyide­jűleg melegítik, hogy a minta a nyomás megszűnése után is megmaradjon. Ez az eljárás több hátránnyal jár. Mint­hogy csak aránylag kis tér melegíthető, csak kis darabok állíthatók elő, míg hosszú csíkok előállítása nem sikerűi. Ezenkívül az eljárás végrehajtása nagy gondot igényel, mert a kárpit egyes darabjainak végei pon" tosan egymáshoz illesztendők. Jelen eljárásnak czélja az említett hátrá­nyokat megszüntetni, a mennyiben lehetővé teszi bármilyen hosszú kárpitoknak, úgyne­vezett végtelen daraboknak, előálítását. Az eljárás abban áll, hogy a nyers faanyagból vagy föl nem dolgozott papíranyagból indu­lunk ki. Az eljárás végrehajtására a rajz 1. ábrájában vázlatosan föltüntetett gép szolgál. A vízzel megőrölt nyers fa- vagy papír­anyag szitahengerekre jut s innét nemezre s azután hengerekre vezetjük, hol a sajtolás végbemegy. A hengerekről a sajtolt kár­pit szárító-hengerekre, szárító lemezekre vagy más effélékre vezettetik és azután föl­motollázható. Ha kívánjuk, a kárpit belső oldala a minta sajtolása után ragasztóanyag­gal kenhető be, s azután nagyobb tartósság czéljából valami szövetet nyomunk az eny­vezett oldalra s ily módon szövetaljjal ellátott kárpitot kapunk. A kárpit fölmotollálása előtt festőgépen mehet keresztül, hol a színek fölrakása megy végbe. Az eljárás végrehajtásához szükséges, hogy a minta sajtolása után a kárpitnak kiemelke­désekkel ellátott oldala a szárító hengerek­kel vagy a gép egyéb részeivel érintke­zésbe ne jusson, hogy a díszítmény tönkre ne tétessék. Az eljárás lényege az, hogy a még nedves anyag sajátságos módon saj­tolás útján kapja a mintát s csak miután ez megtörtént, következik a szárítás. Az eljárás végrehajtása következőképen történik: A nyers, vizes fa- vagy papíranyag a K szekrényekben van, melyeknek száma tet­szőleges lehet. Az anyag a K1 szitahenge­rekre jut, hol vize részben elvonatik s most a végtelen A nemezszövetre kerül. Ezen szövet az anyagot két B és Br henger közé vezeti; a B henger el van látva azzal a mintával, melyet sajtolni akarunk, mig a B1 henger, mely merev anyagból készül, a B hengerre nyomást gyakorol s ez által a

Next

/
Thumbnails
Contents