9526. lajstromszámú szabadalom • Automatikusan mozgó magokkal bíró üvegformáló gép

Megjelent 1<S!)7. évi október hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIK HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9526. szám. XVIl/e. OSZTÁLY. Automatikusan mozgó magokkal bíró üvegformáló gép. IFJ. DELORME PÉTER IPAROS PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 29-ike. A találmány egy formára vonatkozik, melynek segélyével lyukakkal vagy üre­gekkel ellátott üveg és kristályüveg tár­gyakat könnyen lehet előállítani. Ezt a találmányt főleg szifon-és gazeuse­palaczkok fejének előállítására használom és a csatolt rajzlapon ily részek vannak ábrázolva, nevezetesen : az 1., 2., 3. ábrák a formák segélyével előállított szifonpalaczkfejek metszetei, a 4. ábra az 1. ábrán látható palaczkfej előállítására szolgáló forma. az 5. ábra metszet a 4. ábra X—X vo­nala szerint, a 6. ábra a 2. ábrán, a 7. ábra pedig a 3. ábrán látható pa­laczkfej előállítására szolgáló forma rész­letrajza. A a talapzat és erre van a tulajdonkép­peni forma szerelve, mely két részből áll, ezek közül az egyik D mozdulatlan, a má­sik pedig E, a C sarok segélyével forgat­hatóan van az elsővel kapcsolva. A d rekeszek lehetővé teszik, hogy a D és E formarészeket a d1 emelő segélyével A talapzatba egy B tengely van ágyalva, mely a C1 emelő segélyével mozgatható és melynek elmozdulását ütközők határolják. A B tengelyre (4. ábra) több hornyolt korong van fölékelve, ezek közül az első F, az f emelőt működteti, melynek lengései a C1 emelő segélyével az fl mag elmozdu­lását idézi elő, mely magnak f2 feje az f3 üreg létesítésére szolgál. A G II hornyolt korongok a g h emelő­ket működtetik, melyek a g3 h3 üregek lé­tesítésére szolgáló g2 h2 fejjel elátott g1 h1 magokat mozgatják. Ha a magok a munkahelyzetben vannak és ha a D E formát zártuk, az üveget az L tölcséren át beöntjük. Az anyag ekkor az üregeket kitölti és ha az öntvény kihűlt, az A tengely forgatásával az /'2 g'1 h'1 ma­gokat visszahúzzuk. Ha ez megtörtént, a formát nyitjuk, az öntvényt kivesszük és az m holtfejet le­vágjuk. Az 5. ábrán a H exczenter elmaradt és az f emelő egy körívben görbített /"4 magot működtet, mely a 2. ábrán látható f3 fúra­tot létesíti. A 7. ábrán csak egy gK mag vau alkal­mazva, mely a g3 üreget (3. ábra) létesíti, A ge lyukat a h mag segélyével állítjuk elő, mely minthogy méretei kicsinyek és így gyorsan melegszik föl, kézzel működ­tethető.

Next

/
Thumbnails
Contents