9504. lajstromszámú szabadalom • Szállítható sörlecsapoló készülék

Megjelent 1897. évi október hó 16-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI R AS 9504. szára. XVIII/d- OSZTÁLY. Szállítható sörlecsapoló készülék. RÜCKFORTH RICHÁRD SÖRFŐZŐ STETTINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 24-ike. A találmány tárgya egy szállítható sör­lecsapoló készülék, mely főleg vasúti állo­mások számára van rendelve és lehetővé teszi, hogy a sört közvetlenül egy egyén által szállított hordócskákból lecsapoljuk. Egy ily sörlecsapoló készülék a csatolt rajzlapon különböző kiviteli módozatokban látható. A készülék lényegében a hordón alkal­mazott és a poharak elhelyezésére szolgáló állványból áll, melyen a hordó szállítására szolgáló hevederek is meg lehetnek erősítve. Az 1—3. ábrán látható készüléknél az A hordó az ismeretes B szénsavcsappal van föl­szerelve, mely lehetővé teszi, hogy a sört a szénsav segélyével a hordóból kihajtsuk. A hordót a két C D heveder segélyével szállítjuk, ezek az alsó támasztó kengyelen a hordót szállító egyén hátára fekszenek. Tehát az illetőnek mindkét keze szabad és így a sört lefejtheti. A poharak elhelyezé­sére egy a hordón megerősített F drót vagy bádog állvány szolgál, mely a poharak be­fogadására karikákkal vagy gyűrűkkel vau ellátva. Ha az állványt nem erősítjük a hordóra, akkor azt, mint az a 4—9. ábrán látható, oly módon is ki lehet képezni, hogy a hordó elhelyezésére is használható legyen. Ebben az esetben a CD tartó hevederek nincse­nek a hordón, hanem a megfelelően erő­sebbre kiképezett F1 tartóállványon meg­erősítve. A tartóállvány ekkor kosárszerű, úgy hogy az A hordót az állványban el lehet helyezni. Az állványt ekkor is úgy mint előbb egy El támasztó kengyellel lehet ellátni, mely a hordót szállító egyén hátára fekszik. A poharak az állványon különböző mó­don helyezhetők el. A 4. ábrán látható berendezésnél az állványt a kosarakkal sze­reljük föl, melyekben a poharakat elhelyez­zük. A 7. és 8. ábra szerint a poharakat a nyílásokkal lefelé fordítva a d illetve c ka­rokra lehet helyezni, melyek a poharakat fogva tartják. Az 5. ábrán egy berendezés látható, mely­nél a poharak két egymás fölött fekvő sorban vannak elhelyezve. A fölső sorban a kancsóalakú poharakat húzzuk nyílásuk­kal lefelé fordulva a b korongokra, az alsó sorban a talpas poharakat toljuk talpukkal a rugós e megfogok közé. Ezek szövettel vagy más lágy anyaggal vannak bevonva. Az 5. ábrán különböző, a poharak fogva­tartására szolgáló berendezések láthatók.

Next

/
Thumbnails
Contents