9476. lajstromszámú szabadalom • Fojtás vaktöltények számára

Megjelent 181)7. évi október lió 14-én. MAGY SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 9476. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Fojtás vaktöltények számára. MASCHINENFABBIK VON C. DENGG & C° VOBM. H. DINGLEB GYÁBI CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 20 ika. Jelen találmány tárgyát tetszőleges kali­berű lőfegyverek czéljára szolgáló s a lövedéket markírozó fojtás képezi. A mellé­kelt rajzon egy ágyú-fojtás van föltüntetve, a hol is: 1. ábra a fojtást hosszmetszetben, 2. ábra pedig elölnézetben tünteti föl. A fojtásnak a hüvelye egy könnyen szét­hulló anyagból áll, s egyik végén a b1 másik végén pedig a d korongok által van mere­vítve. Ezen a hüvelyt szétaprított alkalmas anyaggal töltjük meg, s a b d fenekek rá­illesztése után a c födelekkel látjuk el, melyek vagy a rajzon föltüntetett módon az a hüvely oldalfalának egy részét is be­borítjuk, vagy pedig a hüvelybe tolatnak be és itt erősíttetnek meg. Agyú-fojtásoknál a szükségnek megfelelően egy forgatható e tempirozó korong van a mellső födélen megerősítve, mely a Schrap­nel gyutacsnak gyújtókorongját markírozza, hogy a legénység már vaklövések alkal­mával is megtanulja a tempirozást. SZABADALMI IGÉNY. Fojtás vaktöltények számára, mely a löve­déket markírozza, s a lövés után a fegyvercső előtt széthull, jellemezve a könnyen széthulló anyagból készült a hüvely által, melyet a b fenekekkel látunk el, és az ily módon előállított hengert alkalmas fölaprított anyaggal töltjük meg, s egy forgatható e tempirozó koronggal látjuk el. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA HUDAPESTKN

Next

/
Thumbnails
Contents