9463. lajstromszámú szabadalom • Változtatható kaliberű hengerlő készülék

__ Megjelent 1897. évi október hó 9-én. MAGY. gH KIR. SZABADALMI jBHT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9463. szám. XII/e. OSZTÁLY. Változtatható káliberü hengerló' készülék. KOSSÁNYI ISTVÁN GYÁRI TISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 november hó 28-ika. Ezen találmány tárgya egy több részből álló henger, melynél egy vastag tengelyre (hengerre) egy vagy több kiváltható henger vagy karikából álló burkolat (köpeny) tola­tik föl. A henger a következő részekből áll: Egy erős 1A, 2A tengelyből, melynek mindkét végén egy-egy f futó és g csatló csapja van, és a tengely középső részén (a hengerdomb mentén) sorban föltolandó egy vagy több, különböző szélességű, üre­ezett (profilált), vagy díszítményekkel el­látott, vagy sima föliiletű kiválth-xtó 3B 4B hengerből vagy karikából. Ha gyűrűket alkalmazunk, az idomvas, vagy fémrudak kihengerlésére szolgáló üregek két szom­szédos karika közt is alkalmazhatók. Része továbbá egy 5C zárókarima, mely a futócsap megvédő persellyel egy darab­ból áll, vagy külön darabot képező 6D záró­karima és az ugyancsak külön darabot képező az f futócsapra föltolandó 7E védő­persely (tok) végül a henger g összekötő csapjára való, a hengersoroknál, (henger­műveknél) alkalmazott 9G 10.H karmantyú. A henger készítési módja a következő: Aczélöntvényből, öntött vasból vagy hasonló anyagból egy erős 1A 2A hengert (tengelyt) készítek, melynek keresztmetszete a d d hengerdomb mentén kerülék o, tompított sarkú, három szög vagy kör r, mely utóbbi esetben a tengely h ékelőhoronnyal van ellátva, vagy más bárminemű keresztmet­szettel, a melyre hasonló méretű és kereszt­metszetű fúrattal bíró 3B 4B hengert, vagy henger karikákat tolok föl, melyek vagy keresztmetszetük alakja következtében, vagy a h hornyolatba tett ék hatása alatt a ten. gely forgásában részt vesznek. Ezen 1A 2A tengelyek öntésénél egy belül a tengely egész hosszán végig nyúló magot, egy hen­gerelt | alakú e vas- vagy aczélrudat, esetleg aczélcsövet formázok be, mely az 1A 2A tengelynek öntvényével szilárdan egyesül s a tengelynek nagyobb szilárdsá­got nyújt. Az 1A 2A tengelynek egyik vége felé az f futócsapon belül egy szilárd k karimát bütyköt alkalmazok, mely a tengellyel egy darabot képez, azon czélból, hogy a 3B 4B hengerek (karikáknak) oldalvást való le­csúszását a tengely hosszában meggátolja, míg a hengerdomb másik végén, azaz a másik j futócsapon belül egy 5C vagy fíD elzáró karimát alkalmazok, a melynek vé­konyabbra nyúló része, illetőleg a 6D elzáró karimához csatlakozó külön álló 7E hüvely egy eliptikus fúrattal bíró tokot képez, és

Next

/
Thumbnails
Contents