9420. lajstromszámú szabadalom • Golyós görgő bútorlábak számára

9420. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Golyós görgő bútorlábak számára. BERGMANN F. J. GYÁRTULAJDONOS NEHEIMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 14-ike. Megjelent 1897. évi október hó 4-én. MAGY. |gg| KIK. SZABADALMI ®ÉM HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S Jelen újítás bútorlábakon alkalmazandó golyós görgőkre vonatkozik. A jelenleg használt golyós görgők hát­ránya, hogy a golyót magában foglaló tok függélyes metszete gömbalakú, s így egész fölületével a golyóval érintkezvén, a nagy súrlódás következtében a bútordarab elmoz­dítása meg van nehezítve. Jelen találmány czélja ezen hátránynak elejét venni, és pedig az által, hogy a golyót magában foglaló toknak függélyes met­szete nem gömbalakú, hanem derékszögű. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen szerkezet nézetét, 2. ábrája függélyes metszetét, 3. ábrája egy más kiviteli módját mutatja. B a bútor lábát, T a láb alsó végére erő­sített süveget jelöli. Belső részén egy derékszögű peremmel ellátott H hüvely a golyó fölvételére szol­gál és a T süveg, valamint H hüvely által képzett tokból, körülbelül a golyó harmad­része kilátszik. A 3. ábra szerint H hüvely í süveggel nincsen csavarok segélyével ösz­j szakötve, hanem más, tetszés szerinti módon, pl. bajonettzárral. Ezen szerkezetnél a súrlódás igen csekély és további előnye, hogy az elkopott golyó könnyen kicserélhető. SZABADALMI IGÉNY. Golyós görgő mindenféle bútorlábak szá­mára, jellemezve az által, hogy K golyót magában foglaló és T süveg, valamint H hüvely által képzett tok függélyes metszete derékszögű. (1 rajzlap melléklettel.) t'alias részvénytársasúg nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents