9395. lajstromszámú szabadalom • Kerékpár szétszedhető kerettel

1L Megjelent Í897. évi október lió 5-én. SZABADALMI LEIRAS 9395. szám. «• XX/c. OSZTÁLY. Kerékpár szétszedhető kerettel. PERDRIZET ÖDÖN GYÁROS BERTHONCOURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 16-ika. Jelen találmány tárgya egy kerékpár, melynek keretje oly csövekből áll, melyek két csatorna-alakú félcsőből vannak össze­téve és egymással húzórudak által vannak összekötve. Egy ezen találmány értelmében szerkesz­tett kerékpár a mellékelt rajzon van föl­tüntetve, és pedig: Az 1. ábra a teljes kerékpár nézete; a 2. ábra a hátsó kerék csapágyától a kormányrúdig nyúló csőnek, illetőleg ennek kötéseinek hosszmetszete; a 3. ábra a mellső villa hosszmetszete; a 4. ábra a hajtótengely csapágyától a nyeregig érő cső alsó részének metszete; az 5. ábra ezen cső fölső részének met­szete és fölülnézete; a 6. ábra a keretcsőnek a hátsó kerék csapágyával és a feszítő rudakkal való kap­csolatát mutatja. A kerékpár keretét két egymáshoz kereszt­ben álló cső A B és C D képezi, melyek mindegyike két csatorna-alakú félcsőből áll. Hogy mindkét csövet egy síkba helyez­hessük és a hátsó kereket az A B cső két része közé helyezhessük, az AB csövet képező két félcső a keresztezéstől lefelé szétágazik, mint azt a 2. ábra jobboldali része mutatja. Ezen szétágazásnál átmenő C D csövet a keresztezés helyén egy F kengyel fogja át (2. ábra), melynek összehajlított félhen­ger-alakú végei A B csőbe nyúlnak és itt a cső fölé tolt G gyűrű által megerősít­tetnek. Hogy az AB cső az F kengyelt minél erősebben megfogja, utóbbinak a G gyűrű alatt levő része kissé meg van vékonyítva. Az AB cső fölső vége a H kengyelnek K csapjára van húzva és ehhez egyrészt az L csapszög, másrészt az M gyűrű által van erősítve (2. ábra). A mellső villa szintén két csatorna-alakú félcsőből áll, melyek fölső végét az R és S gyűrűk egyesítik (3. ábra), míg alul szét­ágazva a mellső villát képezik, melynek ágai közé a mellső kerék tengelye szokásos módon van ágyazva. Az R és S gyűrűk két szemben fekvő helyen toldalékokkal vannak ellátva; a mellső toldalékokban a fék rúdja van ismert módon vezetve, míg a szemben fekvő toldalékok­ban a T tengely van ágyazva, mely a H kengyel ágain megy keresztül, úgy hogy a mellső villa a vele párhuzamos T tengely körül forgatható. Az egymással keresztben álló csövek merevítésére azok végei az 0 húzórudak által egymással össze vannak

Next

/
Thumbnails
Contents