9354. lajstromszámú szabadalom • Burkolat klozetülések számára

Megjelent 1897. évi szeptember hó ^8-án. MAGY. f£É| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9354. szám. XXT/b. OSZTÁLY. Burkolat klozetülések számára. SCHREIBER MIKSA ÉS SCHREIBER ALBERT MAGÁNHÍVATALNOKOK TRIESZTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 5-ike. Jelen bejelentés tárgya klozetülések szá­mára való burkolat, mely egy ív papirosból, szövetből, kaucsukból, viaszos vászonból vagy hasonló anyagból áll, mely a klozet nyílásá­nak megfelelő kivágással és elül egy, a kloset tölcsérébe nyúló résszel bír, úgy hogy az ülésre rátéve a testrészeknek az üléssel való közvetlen érintkezését megakadályozza, miáltal nedvességnek vagy betegséget okozó csiráknak a testre való átvitele kikerültetik Mellékelt rajzon: 1. ábra egy a jelen találmány szerint előállított burkolattal ellátott klozet távlati képe : 2. ábra ugyanennek metszete, 3. ábra magát a kiterített burkolatot ábrázolja. A klozetburkolat egy papírból, szövetből, kaucsukból, viaszos vászonból vagy más alkalmas anyagból való a lapból áll, a mely egy a klozet nyílásának megfelelő «' kivágás­sal van ellátva. Az egész ív valamint az a nyílás széle czélszerüen egy sáv fölragasz­tása vagy fölvarrása vagy egy szegély készítése által erősbíthető azon czélból, hogy könnyen be ne szakadjon. Egy a burkolólappal egy darabból vagy külön előállított és azután vele egyesített b rész, mely vagy ugyanabból az anyagból lehet mint a lap, vagy pedig másból, a kloset tölcsérjébe nyúl, raig az a lap egy c része a klozet mellső falán lelóg, úgy, hogy a testnek semmi része sem jöhet a klozettel közvetlen érintkezésbe. Használat alkalmával a burkoló lap az 1. és 2. ábrából látható módon a klozetülésre teríttetik, miáltal a lényeges hygienikus védelmet nyújt; olcsó előállíthatósága foly­tán mindenki által könnyen beszerezhető és alakjánál fogva a zsebben könnyen hor­dozható. SZABADALMI IGÉNY. Burkolat klozetülések számára, jellemezve egy tetszőleges papírból, szövetből, kau­csukból, viaszos vászonból vagy hasonló anyagból készült, a klozetnyílásnak megfelelő a' kivágással bíró, a lap által, mely a' kivágásnak mellső szélén a klo­zet tölcsérébe nyúl, az a lappal azonos vagy esetleg más anyagból való b rész van alkalmazva, a mely burkolat czélja, hogy a klozetülésre kiterítve a testnek az üléssel való közvetlen érintkezését megakadályozza. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents