9341. lajstromszámú szabadalom • Peronospora fecskendő

Megjelent Í891 ?. évi szeptember hó 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9341. szám. X/b. OSZTÁLY. Peronospora-fecskendő. STEFANITS JENŐ GÉPÉSZ KESZTHELYEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 2-ika. Jelen találmány tárgyát egy oly peronos­pora fecskendő képezi, melynél a szívó-sze­lep leszorítására szolgáló szerkezet egyszerű­ségénél fogva, bármely szőlő-munkás által könnyen kezelhető, továbbá a szeleptok könnyen szétbontható és tisztítható, egy másik szerkezet segélyével a biztosító pe­czek eltávolítása után a hajtó - tengely kihúzható, miáltal a gép működésen kívül helyezhető. A mellékelt rajzlapon Az 1. ábra a találmánybeli fecskendő hosszmetszetét, a 2. ábra ugyanennek íüggélyes kereszt­metszetét, a 3. ábra pedig vízszintes metszetét ábrázolja. Az a tartányba, mely a víz fölvételére szolgál, bizonyos magasságban b fenéklapot helyezünk el, melynek b1 medenczeszerű része a c szelep tok fölső részének fölvéte­lére megfelelő nyílással bír. A c szelep­tok egyrészt a d nyomó-szelep, másrészt az e szívó-szelep (3. ábra) fölvételére szolgál, és egyúttal a d nyomó-szelep fölé helye­zett f szélkazán fenék lapját is képezi. A d nyomó-szelepnek d1 tokja csavarmenettel van ellátva, melynek segélyével ezen d1 tok a c tokba srófoltatik. A c szeleptok és az ez alatt alkalmazott g süveg között h rugalmas lap van elhe­lyezve, mely a c szeleptok peremére nyomó i kengyel (1. ábra) és a g záró süveg gl I alsó részére ható j csavar segélyével a c szeleptok és a g süveg között szilárdan fogva tartatik. A g süveg kivágással ellátott g1 része a k hajtó-tengely ágyazására is szolgál­(1. ábra). Ezen k hajtó-tengely négyszög­letes keresztmetszetű k1 részére l emel­tyűt erősítünk (2. ábra), mely emeltyűnek másik vége az m csap segélyével p rúdhoz csuklósan kapcsoltatik. A p rúd fölső vége csavarorsót képez, melynek segélyével és p1 csavaranya által a h lap fölső fölületé­hez n vezető-lapot, alsó fölületéhez pedig o vezető-lapot szorítunk. Az a tartány födelét födéllel zárható r beöntő-nyílással látjuk el; alsó részéhez s toldalékot alkalmazunk, melyen a k hajtó­tengely keresztülhatol. Ezen s toldalékhoz t lábakat erősítünk. A k hajtó-tengely egyik végén v kéziforgattyúval bír, másik végébe pedig w peczket helyezünk, melynek eltávo­lítása után a k hajtó-tengely kihúzható, s a fecskendő működésen kívül helyezhető. Az f szélkazánban levő víz elvezeté­sére annak legmélyebb pontján y csövet alkalmazunk.

Next

/
Thumbnails
Contents