9273. lajstromszámú szabadalom • Bőrféktuskó

SZABADALMI IGÉNY. Bőr-féktuskó, mely egyenlő keménységű a bőrlapokból, vagy pedig fölváltva, ke­mény és lágy bőrlapokból állíttatik össze, jellemezve azáltal, hogy ezen bőrlapok külső szélükön belől lágy fémből ké­szült b szögek által, a szélükön pedig faszögek által vannak egymással össze­kötve, és emellett a bőr-tuskó enyvből, len­olajból és bőrporból álló, vízmentes ra­gasztó anyagba áztattatik. (1 rajzlap melléklettel.) l t'allas részvénytársaság nyomdája Budapestet)

Next

/
Thumbnails
Contents