9262. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénsav és kénhydrogén eltávolítására ammoniakvízből

Megjelent 1 89?. évi szeptember hó 15-én. MAGY. tffeí KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 9262. szám. II/e. OSZTÁLY. Eljárás szénsav és kénhydrogén eltávolítására ammoniakvízből. DR FELDMANN ALFRÉD GYÁROS BRÉMÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 24-ike. Jelen találmány tárgya olyan eljárás, mellyel a szénsavat és kénhydrogént a gáz­gyárak, kokszolók stb. ammóniakvizéből, ennek földolgozása előtt eltávolítjuk. Az említett alkatrészeknek a nyers ammóniak­vízből való eddig szokásos eltávolítása mész alkalmazásával történik, melynek jelenléte által azonban az ammóniak tökéletes desz­tillálása nagyon megnehezíttetik, míg a mész­iszapnak a desztillálás előtt a szűrés által való eltávolításakor (D. R. P. 31237.) a szű­rőruhák igen gyorsan tönkre mennek, mi által az eljárás nagyon megdrágul. Hasonló módon nem bizonyult jónak a kénammónium eltávolítása más vegyszerek által, mint pl. vasoxydhydrat, mangansók. gáztisztítószer segélyével. (D. R. P. 40215, 26422.) A jelen találmány azon a megfigyelésen alapszik, hogy a gázvíznek kolonne készülékben való leg­alább 94—97° C-ig történő fölmelegítésekor egyidejűleg is elegendő tökéletesen a szén­sav és kénhydrogén eltávolodik. Ez való­színűleg azon alapszik, hogy a megadott hőmérsékletnél előbb a szénsavas ammóniak dissociál és a szabaddá vált szénsav a kén­ammóniumot kénhydrogén képzése mellett megbontja. Az eljárásnak további előnye az, hogy keresztülvitelénél egyidejűleg az am­móniak víz kátrányos tisztátlanságai is el­távolíttatnak. Az eljárást tetszés szerinti szerkezetű kolonne-készűlékben hajtjuk végre. A rajzon példaképen egy ilyen készüléket tüntetünk föl, mely a jelzett czélra különösen bevált. A készülék A hengerből áll, mely több f szakaszra van osztva, melyek egymással g csövek révén vannak összekötve. Azon­kívül minden szakaszban a h sisakkal el­látott i cső van elrendezve. A gázvíz a-nál lép be a kolonne-ba, a g túlömlő csövek útján D gyűjtőszakaszba jut és a készülé­ket b szifoncsövön át hagyja el, mely c-nél hőmérővel van ellátva. A d csövön át a kolonne-ba annyi gőzt vezetünk be, hogy a lefolyó gázvíz a készülékből legalább 94—97° C hőmérséklettel távozzék. A bevezetett gőz a gyűjtőkamra fölött levő első szakaszban majdnem teljesen kondenzálódik. A megadott hőfokra való fölmelegítés folytán a gáz­vízben kénammónium alakjában jelen levő kénhydrogén majdnem teljesen eltávolíttatik, míg a jelenlevő szénsavnak körülbelül 3 /i része megy el és mindketten kátrányos ter­mékekkel egyidejűleg e-nél kifúvatnak. Direkt gőz helyett indirekt melegítés is alkalmazható, akképen, hogy a gyűjtőkamrá­ban melegítőkígyót alkalmazunk. A kénhydrogén eltávolítása szénsav se­gélyével ammóniak vízből, mely világítógáz tisztítására szolgált, a szénsav eltávolítása

Next

/
Thumbnails
Contents