9237. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőszekrény kandallók számára

Meg-jelent 1807. évi szeptember lió 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI HAS 9287. szám. Il/h. OSZTÁLY. Tüzelőszekrény kandallók számára. KOLACZKOWSKY JULIÁN KÁLYHAGYÁROS, L. & C. HARDMUTH CZÉGBEN BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát egy tüzelőszek­rény képezi kandallók számára, melynek segítségével első sorban nagy szénmegtaka­rítást és nagyobb hőhatást érhetünk el. Az eddig alkalmazásban levő és öntött vas­ból készült tüzelőszekrények tüzelés közben megolvadtak és ennek következtében kelle­metlen szagot terjesztettek és gyakori ki­cserélésük vált szükségessé, miáltal az ilyen tüzelőszekrényekkel fölszerelt kandal­lók föntartására tetemes költséggel járt. Miután továbbá a különböző méretű kály­hák részére külön tüzelőszekrényeket kellett önteni, a kandalló előállítása is tetemesen megdrágult. Mindezen hátrányokon segít a föltaláló az általa szerkezteit tüzelőszekrény segít­ségével, mely a mellékelt rajzon van föl­tüntetve, melynek 1. ábrája, a tüzelőszekrény távlati rajza, 2. ábrája, a homloklappal párhuzamos metszet, 3. ábrája, a tüzelőszekrény homloklapjára merőleges metszetet ábrázol. A tüzelőszekrény kettős falú és vasbádog­ból készül; két oldalt a kettős a és b fal által képezett üreggel közlekedő c és d csövekkel van ellátva, melyek a kandalló falá­ban végződnek és melyeken át a kandallónak rostéllyal ellátott e f g kivágásain beáramló és a tüzelőszekrény falai között fölmelege­dett levegő áramlik ki a szobába. A tüzelő­szekrény belső a falai h chamotlemezekkel vannak befödve, miáltal megakadályozzuk azt, hogy azok tüzelés közben elégjenek. A tüzelés a szokásos i rostélyon történik, honnan a füstgázok az 1 nyilakkal jelzett irányban a megfelelően elrendezett kéménybe távoz­nak, miután a tüzelőszekrényt körülfutották. Miután a chamotbélés aránylag vékony és így gyorsan melegedik, a tüzelőszekrény fütő­hatása ugyanolyan mint az öntöttvas tüzelő­szekrényé, azzal a különbséggel, hogy itt nem jelentkezik az a kellemetlen szag, mely az azokban való tüzeléskor föllép és ez által egészségügyi szempontból is föltétlen előnnyel bírnak az előbbiek fölött. Nagy meg­takarítást ezközliink a tüzelő anyagban az által, hogy ennél a tüzszekrénynél a két oldalt eső tüzelés elmaradván csak a középső tüzelőtérben tüzelünk, mely ennek követ­keztében nagyobb lévén, csekélyebb tüzelő­anyaggal nagyobb hőhatást érhetünk el. Az eddigi kandallókályháknál a középső

Next

/
Thumbnails
Contents